Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

AMPİRİZM (EMPİRİSME - TECRÜBECİLİK)

A - Metod olarak, tecrübenin sonuçlarını hiç­bir peşin fikir, hüküm ve hipoteze kapılmadan, ka­bul etmektir.
B - Doktrin olarak, bilgimizin yegâne kaynağı ve kökü olarak tecrübeyi kabul eden felsefî meslek. Ampirizm, tecrübeden ayrı bilgi prensipleri olarak aksiyonların, aklî prensiplerin, doğuştan fikirlerin ve kategorilerin varlığını inkâr eder. Dolayısıyla bütün bilgimizin dayandığı esasların duyulabilir tecrübenin eseri ve mahsulü olduğunu ileri sürer. Bu meslek, pratiği olduğu gibi, her çeşit izah ve nazariyeyi de vakıalara irca eder ve (a priori) olan yani önceden zihinde mevcud olan hiç bir şeyi kabul etmez; do­layısıyla her türlü felsefî anlayışı, aklî ve nazarî zihnî faaliyeti reddetmiş olur. Ampirizm, fizikten çok fizyoloji ve psikolojiye dayanır ve metodu da rasyo­nalizmin aksine enduktif yani tümevarımcıdır.
Psikoloji açısından akılcılığın (Rationalisme) ve idealizmin karşısındadır; çünkü akılcı anlayış, tec­rübeden önce insanda fıtrî olarak bir takım bilgi esasları olduğunu kabul eder. Bu manâda J. Lock'- un tecrübecilik'i, Descartes'in akılcılık'ının karşısındadır. Ampirizm, şekil, buut ve mesafe gibi idrakle­rin görme duyumuzla kazanılmış olduğunu kabul eden psikologların mesleği için de kullanılır.
Bu meslek bilgide izafiyetci ve şüpheci olduğu için, maddeci anlayışın daima işine yaramıştır. Ay­rıca ilmî tecrübecilik vardır ki bunun şu iki ana fikri özellik taşır: 1 - Tecrübe, realiteden bilebildiğimiz şeyin tek kaynağıdır, 2 - Akıl, mantıkî bir role sa­hiptir, yani olaylardan değil, müşahedelerden elde edilen önermeleri, tutarlı bir sistem hâlinde tanzim etmek rolüne sahiptir. Bunun için de dil ilmin esa­sıdır.
İngiliz ve Amerikan felsefesinin ana karakteri olarak tecrübecilik kabul edilir. Tecrübecilik, İngil­tere'de Orta Çağ'dan beri bilhassa Zekeriyya Râzi, Câbir İbni Hayyan ve İslâm kelâmcılarının tercüme­leri sayesinde Oxford'da gelişmiştir.

Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.