Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ANTROPOMORFİZM (ANTROPOMORPHİSME - MÜŞEBBİHE) :

Allah'ı insan şeklinde ve insanın hâiz olduğu va­sıfları haiz bir şahsiyet gibi tasavvur etmektir. Beşerî dinlerin hemen hepsi ve bilhassa eski Yunan dinleri ve itikatları tamamen antropomorfiktir. Çünkü bun­lar bütün tabiat kuvvetlerini ayrı ayrı birer mabud (ilâh) edinmiş ve onlar o ilâhlara muayyen birer şahsiyet vermiştir. Böylelikle onları beşerî şekillerle göstermiş veya tasvir etmiştir. Eski Yunan Mitolojisi de bunlarla süslenmiştir. Bu mitolojinin Yunan felsefe sistemlerinde derin tesirleri görülmüştür. Bu tesirler bilhassa Hıristiyan felsefesine geçmiş, önceleri mücerred ve bir tek Allah'a inanan Hıristiyanlar sonra­ları üçlü ve tamamen antropomorfik, maddî varlıkla karmaşık bir Tanrı'ya inanır olmuşlardır. Buna «Teşbih» de denir. Aslında vahye dayanan ilk İlâhî dinden bu yana hiç birisinde böyle bir sakat anlayış olmaması gerekir. Fakat Hıristiyanlıkta olduğu gibi zamanla ilâhî dinler bozulmuştur. Bunların en mükem­mel ve en son olanı bizim dinimizdir. En mücerred Allah anlayışını getirmiş «Tenzih»i esas tutmuştur. Bu inancı korumak için de her türlü tedbiri almıştır. Bununla beraber İslâmî mezhebler tarihinde, Allah'ı insana benzeten bazı bâtınî mezheblerin sakat anla­yışları görülmüşse de bunlar Kur'an-ı Kerim ve hadis­lerde bildirilen esaslara hiç bir tesir icra edememiş­lerdir. İslâm'ın Tevhîd akîdesi bugüne kadar titizlikle korunmuştur. İslâm âleminde Allah'ı insana benzetenlere «Mücessime», «Müşebbihe» adı verilir. (Bk. Müşebbihe Mad.)

Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.