Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ATEİZM (ATHEİSME - TANRI TANIMAZLIK - DEHRİYE)

Allah'ın varlığını yani âlemde derunî, hâricî ve üstün bir sebebi inkâr eden felsefî meslek. Ateizm bir sistem değil, fakat pozitif bir takım prensiplerin doğrudan neticesi olarak bir inkârdır. Allah'ı, ruhu, hayatı inkâr ederken, âlemin tesadüfen bir takım kombinezonları ile meydana geldiğini kabul ve iddia eder. Tabiat olaylarının izahında hiç bir sebep tanı­maz. Ateizmin mücadelesi dine, dindara, yüksek inançlara karşıdır. Ateizmin felsefî temeli ontolojik materyalizmdir. İlk çağ Yunan düşüncesinden itiba­ren pek çok ateist düşünür gelmiştir. Ateizm, Rönesans'tan bu yana gelişen tabiat ilimleriyle ziyadesiyle kuvvetlenmiş, müsbet ilmin gelişmelerinden büyük destek sağlamıştır. XVIII. asrın ansiklopedist materyalistleri, XIX. asrın materyalist ve pozitivistleri, biyolojistleri hatta Hegel gibi mutlak idealist filozoflar ateisttirler. Geçen asırda bilhassa Feuerbach ile daha da gelişen bu anlayış, Marksizm en çok işi­ne yaramıştır. Ateizme modern şeklini veren Niçe'dir. O «Tanrı ölmüştür» formülü ile kiliseye karşı bir isyanı temsil eder. Kaynağı da maddecilik ve Tabiatçılıktır. Marksist ateizm çok mütecaviz ol­duğu için her türlü inancın yıkılmasında militan bir rol oynar. İlmî ve teknolojik ateizm ahlâkî de­ğerleri bilhassa cinsî ahlâkın dayandığı değerleri yıkmayı hedef alır. Günümüzde Marksizmi çeşitli maddeci anlayışlarla en çok destekleyen ateist varoluşçuluktur ki en büyük temsilcisi ve memleketimiz­de en çok tanınanı J. Paul Sartre ve Heidegger'dir. Bunlar Tanrı'nın varlığını kategorik olarak inkâr eden doğmatik ateisttirler. Bir de Tanrı'nın varlığı problemini çözülemez olarak gören agnostik ateistler vardır. Semantik ateizme göre aynı problem, manâları yok etmektedir. Dil üzerine yeni polemikler açan bu ateizmi daha çok strukturalizme temsil etmektedir.
Ateistlik veya en azından dine lâkaydîlik, Tanzimat'tan başlayarak ve gelişen bir tempo ile münevverimizin mümeyyiz vasfı haline gelmiş, bir moda salgını gibi yaygınlaşmıştır.
Şehbenderzade F. Ahmed Hilmi «Allah'ı inkâr mümkün müdür? Küfür meslekleri» adında bir kitap yazmış; kitapta ateist anlayışların tenkidini yapmıştır.

Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.