Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ELEA MEKTEBİ (ELEATİSME)

Fizikçiler denen İyonya Mektebine karşı bir aksülamel olarak ortaya çıkan Elea mektebin habercisi olarak Ksenofanes, kurucusu olarak da Parmenides kabul edilmektedir. Ayrıca bu mektebin gelişmesinde ve fikirlerinin yayılmasında, abese irca metodunun büyük üstadı Zenon büyük rol oynamış, ayrıca Melessos gibi materyalist ve panteist filozoflar da yetiştirmiştir.
Bu mektebin felsefesi varlık felsefesidir. Bir'i kabul ederek çokluk'u, varlık'ı kabul ederek yok- luk'u, sükûn'u kabul ederek de hareket'i inkâr eder.
Metodu: Oldukça basit bir çeşit mekanizmdir. Bu mektep esaslı mektebî kavramlar getirmiş ve mantıkî izahlarıyla kendilerinden sonraki devirlere derin tesirler bırakmıştır.
Aslında materyalist fakat monoteist bir din ıslahatçısı olan Ksenofanes (Xenophanes)'in mantıktaki çelişmezlik prensibinden faydalanarak ilk mantık ihtilâlini yaptığı, öncesiz - sonrasız, doğmamış ve benzeri olmayan bir Tanrı'nın varlığını kabul ve müdafaa ederek (Fakat bu Tanrı'yı küre biçiminde tasavvur ettiği için maddecilikten kurtulamayan) Teoloji ihtilâlini yaptığı bilinir. Parmenides'in ise Varlık'ın var ve tek olduğunu, yok'un ve yokluk'un olmadığını ileri sürerek bütün delilleri çelişmezlik prensibine dayanan bir varlık doktrini, oluşu inkâr eden biricik hakikat olarak ezelî ve ebedî, hareketsiz, her şeyi içine alan, kendi kendisinin özdeşi olan tek Tek Varlık'ı kabul eden bir varlık metafiziği ileri sürmüştür. O «Varlık vardır, yokluk yoktur» şeklinde değişmezlik prensibini ifade etmiştir. Parmenides ve tilmizi Zenon duyuların şehadetinden çok, mantıkî ve metafizik bir kavram olan varlık kavramını benimsemekle, gerçekliği onun üzerine kurmaya çalışmışlar, ontolojik alanda varlıkla yokluk, mantıkta da varlığı bilen ve ifade eden hakikat ile yokluğu ifade eden sanı (doksa) arasında bir ayırım yapmışlardır. Bu yüzden de Elea'nın diyalektiği, ontolojik mahiyettedir. Çünkü âlemin ayrıca idraki mümkün değildir, fikir ile varlık birdir. Bu diyalektik mümkün önermelere dayanan, muhtemeli konu alan bir tartışma metodudur.
Parmenides ve Zenon'un tek gayesi, kat'î, çelişmesiz, açık mefhumlar elde etmek ve böylece çelişik düşünmekten yani yanılmaktan kurtulmaktır. Zira onlara göre nerede bir hata varsa orada mutlaka çelişme vardır.
Bu mektep, fizikçilerin aksine âlemin teşekkülü ile izahlara yer vermez. Önemi mantık izahlarında ve önceki filozofları tenkid ederek daha sonra bilhassa sofistleri hazırlamış olmasındadır. Ayrıca düşünceyi ve diyalektiği teşvik etmiş olmasıdır.
Hizmeti: Mefhumların kat'i ve tenakuzsuz teşkil edilmesi gerektiği üzerinde durması, kusuru da; hakikati izahta verimsiz ve dar bir yola sapması ve değişme, hareket, çokluk gibi realiteleri inkâr ederek, «Varlık vardır, Yokluk yoktur» gibi bir önermeye sıkıştırmasıdır.
Elea Mektebi, sofistlere, Sokratcılara, Septiklere ve daha sonra III. asır matematikçi ve fizikçileri­ne çeşitli tesirler etmiştir.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.