Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ENDİVİDÜALİZM (İNDİVİDUALİSME FERDİYETÇİLİK)

1- Ferd'e ve ferdîye yani ferde ait olan her şeye, hakikî realiteyi teşkil etmesi (ontolojik yön­den), bütün değerlerin temelini (Ahlâkî ve siyasî ba­kımdan) ve sosyal olayların biricik izahını teşkil etmesi (sosyolojik açıdan) itibariyle, öncelik tanıyan temayül.
  1. Ontolojik açıdan:               

Ferdlerden başka, reel olarak, hiçbir şeyin olmadığını umumî ve küllî fikirlerin gerçekte hiç karşılığı olmadığını kabul eden doktrin. Bugün bu hususta geçerli terim nominalizm'dir. Ona göre insan, ferd olarak kendi kendine yeterli bir varlıktır. Kendi varlığını meydana getiren parçalara yabancı olan unsurlar onun dışında kalır. O, kendini kendi dışındaki her varlığa karşı koyar. Bu anlayışın en aşırı şekli Niçe'de görülür.

  1. Ahlâkî ve Siyasî Açıdan: Kollekîif kuruluşların hususiyle devletin ancak vasıta olmasına nisbetle, ferdin üstün değer olduğunu kabul eden dok­trin.

Etatizm (Devletçilik)in karşısında olan endividualizm'in siyasî ideali ya özel teşebbüsün teşviki ile devlet fonksiyonlarının iyice tahdidi (ki bu hal liberalizmi doğurur) veya bu fonksiyonların tamamen kaldırılması (ki bu de anarşizmi doğurur)dır.

  1. Sosyolojik açıdan: Sosyal olayların son iza­hının ferd'de bulunduğunu iddia eden doktrin. Bu anlayış hususiyle G. De Tard tarafından temsil edilmiştir. Durkheim'in sosyolojizmine karşı daha çok psikolojizm adı verilmiştir. (Dk.: Sosyolojizm mad.)
  2. - Değerlerden ve kollektif menfaatlerden müstakil olarak pratik bir davranış, bir yaşayış:
  3. Zihnî bir davranış olarak: Şahsî fikirlere önem verme ve temayül,
  4. Pratik bir yaşayış olarak: Sadece şahsî menfaatlarını düşünen ve «Her şeyi kendisi için» gören kimsenin egoist karakteri.
  5. - Konformizm ve tradisyonalizme zıt olarak: Fertlerin mevcut nizam ve an'anelere, itirazsız tabi olmadan, onları tenkit ve münakaşa ederek hakla­rında değer vermelerini müdafaa eder.
  6. - Cemiyeti bizatihî bir gaye gibi görmeyen, onun fertlerin dışında ve üstünde bir gayenin vası­tası olmadığını ileri süren, cemiyetin korunmasının ancak onu teşkil eden fertlerin gelişmesi, saadeti ve selâmeti olduğunu iddia eden doktrin.
  7. - Metodoloji (Usuliyat) olarak: İçtimaî ve tarihî olayların izahını ferdî psikolojide ve fertlerin menfaatlarıyla ilgili şuurlu faaliyetlerinde arayan doktrin.

Gökalp, ferdiyetçiliği «Hodbînlik» olarak vasıflandırmakta ve sosyolojizmi benimsemektedir.
Ferdcilik, insanı kendi varlığının ortaya koymadığı değerlerden uzaklaştırarak hoyratlaştıran bir doktrindir. Niçe'nin nihilist fertçiliği, Kropotkin'in anarşizmi bunun misalleridir.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.