Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ENTELLEKTUALİZM (İNTELLECTUALİSME - ZİHİNCİLİK)

Zihni, bilginin ve aksiyonun tek prensibi ve reh­beri kabul eden felsefî doktrin. Zihnin hususîliğini kabul etmesine karşılık onun diğer melekelere irca edilmesini kabul etmez. Aklî güçlerin tek taraflı değerlendirilmesini ister. Var olan her şeyin, en azından prensip olarak, «Zihnî» unsurlarına yani fikirlere, zihnî gerçeklere irca edilebileceğini iddia eder.
Psikolojide: Bütün ruhî vakı'aları zihnî vak'alara, yani fikirlere irca eden, temayüllerin haz, elem, heyecan gibi teessür hallerinin orijinalitesi olmadığını ileri süren, onların ancak zihnî hadiselerin değişmelerinden ibaret bulunduğuna yani meselâ haz'zın biribirini takviye eden fikirlerin zihinde bir araya gelmesinin bir neticesi, elemin ise fikirler arasındaki uyuşmazlığın mahsulü olduğuna inanan anlayış.
Metafizik'de: Akıl ve muhakemeye duygu ve faaliyetten fazla ehemmiyet veren meslek. Böylece enteüektualizm bilgi edinmekte, zihnin (müdrike) duygu veya iradeye üstünlüğünü ve zihnin ontolojik değerini ileri sürer. Bu durumda entellektualizm, Volontarizm ve Pragmatizm'e zıt bir anlayışa sahip olmaktadır. Çünkü bu mesleklerin ikisi de fiiliyatı, fayda veren işi, mücerret fikre tercih ederler. Bu büyük akım, Eflâtun'dan Kant'a, Leibniz ve Bergson'a kadar çeşitli filozoflar tarafından değişik şekillerde temsil edilmiştir. Ahlâkî bakımdan, zihinciiik, ahlâkî arzu ve fiillerin akıl ve düşünce ile tayin edildiğini ileri sürer.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.