Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ENTÜİSYONİZM (İNTİUTİONİSME - SEZGİCİLİK)

Zekâdan ve akıldan ayrı bir bilme gücü olan sezgi ile doğrudan doğruya ve bütün halinde eşyayı ve eşyanın özünü bilebileceğimizi ileri süren felsefî meslek. Bu bilgi vasıtası yani sezgi eşyayı, tabiatı parçalamadan, bölmelere (kompartıman) ayırmadan bütün olarak kavrar. Halbuki zekâ mutlaka bölmelere ayırır, ayırmadan tetkik edemez ve eşyayı kavrayamaz. Çünkü zekânın bilgisi tecrübe, akıl yürütme (istidlâl) veya tahlil (analiz) yoluyla elde edilen bilgidir. Sezgi'nin bilgisi ise şuurun doğrudan doğruya verisidir. İçgüdüye benzeyen veya bedaî duyguyu andıran bir tarzda bilme gücünün bir mahsulü olarak, eşyanın mahiyetini bize ifşa eden nev'i şahsına         münhasır bir         bilgidir.               Bu           bilgi süje ile eşyayı birleştirir, mezceder. Bu sezgide bilme ile yapma aynı şeydir. Yani Bergson'un aradığı bilgi, olaylar ve               ruh üzerinde        yabancı  bir           bakış gibi dolaşmayıp, insanın en derin          tarafını   değiştiri­yor. Bu sanatkârâne bilgi sayesinde insan eşyaya, maddeye, hayata hülûl eder; dolayısıyla aksiyona yönelen bilginin yanında sezgici anlayış, mutlak'ın bilgisinin tecrübe üstü hakikati bilmenin, metafizi­ğin mümkün ve meşru olduğunu ileri sürer. Sezgi­ciliğin, felsefeyi durduğu, susturduğu ileri sürülmüştür.
Bergson'un bu yeni sezgici     Metafizik'i,           asrımızda metafizik düşmanı materyalizme ve pozitivizme karşı bir aksülâmeldir ve onlara karşı büyük bir darbe tesiri uyandıran felsefî sistemdir.
(Bu hususta Doç. N. Topçu'nun «Bergson, İst., 1968» adlı doçentlik tezine bkn.) Bergson'un belli başlı eserleri M. Şekip Tunç, M. Katırcıoğlu ve Mehmet Karasan tarafın­dan dilimize tercüme edilmiştir. Bergson felsefesini memleketimizde yaymak için, Prof. Mustafa Şekip büyük gayret göstermiştir. Edebi sahada en çok tesirinde kalan Necip Fâzıl'dır. O, şiirlerinde ve piyeslerinde ve bil­hassa «Tohum» piyesinde, ruhun, akla üstünlüğünü zirveye ulaşan bir tarzda bu tesiri ortaya koymaktadır. Sezgici felsefenin mistik yönü Nureddin Topçu'nun eserlerinde de tesirini gösterir.
Felsefede çok çeşitli sezgi anlayışları vardır: Aristo'da, Dekart'ta, Kant'daki aklî sezgi, Bergson'- unkinden farklıdır. Bergson'un sezgi anjayışı, ondan 8 asır önce Gazzalî tarafından ortaya atılmış ve işlenmiştir.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.