Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

EVOLUSYONİZM (EVOLUTİONİSME - EVRİMCİLİK)

Bütün tabiatı, varlıkları, hayatı, zihni ve cemiyetleri veraset (hereditâ), hayat kavgası ve devam­lı bir istihâle (transformasyon) ile mekânik ve zarurî olarak tabiî seçkinleşme kanunlarına irca eden, evrimi bütün canlı-cansız varlıkların esası kabul eden, reelin üstün şekillerini aşağı dereceden şekillerle açıklayan, değişmeyi eşyanın cevheri sayan meslek. Bu anlayışa göre âlem bir birlik (vahdet)tir. Bu birlik dahilinde sebeplilik (illiyet) kanunu, varlıkların bütünü ile tabiat olaylarını birbirine bağlar ve bütün olayları ihata eder. Bu anlayışı ile evolusyonizm tamamen monist ve mekanist olmaktadır. Evolusyonizm daimî bir oluşun ifadesi olup, âlemin kendiliğinden değişme hallerini ve safhalarını inkişaf ettirdiğini, evvelce organik olmayan şekillerin daha sonra canlı şekiller serisini meydana getirdiğine inanır. (Biyoloji'de): Fiksizme karşı ve tramformizme eş manâda olan evolusyonizm canlı nevilerin, evrimci bir tekâmül ve ilerleyici bir karmaşıklıkla daha ba­sit olandan en basite kadar inebildiğini ileri sürer.
Darvvin'in şekillendirdiği tekâmül mezhebini H. Spencer daha geliştirmiş, cansız varlıkların âtıl ve passif hallerinden ruhî faaliyetin en yüksek tezahürlerine kadar bütün hadiselerin biribirlerine dönüştürülebileceğini, fizikî âlemde olduğu gibi ahlâkî ve İçtimaî âlemde de her şeyin kuvvetlerin dengesi kanununa irca edilebileceğini ileri sürmüştür.
Spencer'e göre evrim kanunu, inorganik âlemden düşünceye ve İnsanî müesseselere kadar bütün reeli, var olanı idare eder.
Ahlâkta evolusyonizm; ahlâkî şuurun, egoist ve diğergâm temayüllerin çatışması halinde onları bir uzlaşmaya götüren evrimin mahsulü olduğunu iddia eder.
Evolusyonizm, bilhassa mekanist ve monist izahlarıyla ve insanı tabiata irca gayretiyle mater­yalist anlayışa en büyük desteği temin eden felsefî mesleklerden biridir. Bu doktrin evrimci ve tekâmülcü anlayışıyla kreasyonizme (Bak. Kreasyonizm mad.) karşıdır. İlmî ve felsefî anlayışıyla gayeliliği kaldırıp yerini mekanizm ile doldurmuştur.
Bu mesleği sistemleştiren Spencer'in «İlk Prensipler», «Sosyoloji Prensipleri» gibi kitapları dilimi­ze çevrilmiş ve devletçe bastırılmıştır.
Bizde Spencer'in evolusyonizmini Rıza Tevfik (Bölükbaşı) benimsemiş ve «Felsefe Derslerbnde müdafaa etmiştir.
Bu hususta E. Gilson'un «D'Aristite â Darwin» adlı eserine, İsmet Hasenekoğlu'nun «Evrim Teorileri ve Mutasyonlar, îst., 1977» adlı kitabına bakılabilir.

Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.