Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

FENOMENİZM (PHENOMENİSME -HADİSECİLİK)

Her türlü maddî veya ruhî öz'ün veya hadiseler-üstü bir âlemin mevcudiyetini ve her sebebin varlığını reddeden dolayısıyla bütün bilgiyi olaylara (phenomenes) yani idrâk ettiğimiz ve «Ben»imizin bir iştiraki olan görünüşlere irca eden felsefî meslek. Fenomenizm eşyanın niteliklerini, bazı tanımlarla birbirine bağlı hadiseleri kabul eder. Cevheri, maddeyi reddeder ve bilgimizin bu görünüşlere, hadiselere dayandığını, onlara taalluk ettiğini iddia eder.
Fenomenizm'in en büyük temsilcisi İngiliz Filozofu Hume (Hyum)'dur. Ona göre ruh da fikirler çağrışımının dahilî bir safhasıdır, o da yoktur. Cevher veya Ben sabit münasebetler kolleksiyonundan ibarettir.
Fenomenizm, bir tedaî doktrini ile tamamlanmış olmakla birlikte yetersiz izahları sebebiyle, psişik ruhî fenomenleri bir şeye bağlamak için kendisini daima zorlamıştır. Şuuru gölge-hâdise saymak meselesinde olduğu gibi, maddeye bağlarsa, yolu materyalizme çıkar, nitekim çıkmıştır ve böylesi fikirlerinden dolayı materyalizm azamî derecede istifade etmiş, fenomenizm de materyalizmin yayılmasına ve gelişmesine ister istemez yardımcı ve des­tek oimuştur.
Aslında «Zihnî sentezsin varlığını tanımamakla beraber fenomenizm, Ben'in aynîliğini, devamlılığı­nı, organik ve zihnî hayatın (Fikir ve hareketlerin) birliğini temin eden prensibi, «Hür irade»yi inkâr etmiş olmaktadır. Fenomenist anlayışın tatbik edildiği insan, normal değil, otomattır.
Hume'un «İnsan Zihni Üzerine Deneme» adlı eseri, Selmin Evrim tarafından dilimize çevrilmiş ve M.E.B. tarafından 1974'de II. baskısı yapılmıştır.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.