Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

FİZİKÇİLER (İYONYA YAHUT MİLET MEKTEBİ)

M.Ö. VI. asırda Fenike asıllı seyyah ve âlim Thales'in kurduğu mektep. Yunan ilmi, ilk defa, Fizikçiler adı verilen Thales, talebesi Aneksimandros ve onun da talebesi Anaksimenes tarafından temsil edilen bu mektepte ortaya çıkmağa başlamıştır. Tales, Babil ve Mısır'dan faydalanarak esas ilmi kurmağa çalışmıştır.
Thales Mektebi de denen bu mektebin esas araştırına konusu tabiat (phisis)tir. Bu üç filozofun eserleri «Tabiat Hakkında» adını taşırlar. Bunlar dinî ve ahlâkî mevzuları düşünce konusu edinmemişler, ilâhların menşei ve oluşumu (tekevvünü) mes'elesinden hareket etmemişler, doğrudan doğruya müşahede ve tecrübe olaylarından hareket etmişler, müşahede ve tecrübeyi esas almışlar, araştırmalarında yardımcı alet kullanmamışlardır.
Fizikçiler «Tabiat nereden gelir, menşei nedir?» mes'elesi üzerinde durmuşlar; tabiat hadiselerini ta­biî illetlerle izaha çalışmışlardır. Bu düşünürler dinî düşüncelerden arınarak, müşahede ve tecrübe yoluyla tabiatın ana maddesini, asıl olanı bulmak için uğraşmışlardır.
Bu mektep mensuplarından Thales'e göre hayatın aslı, ana maddesi (Arke) Su, Anaksimandros'a göre her şeyin aslı Sonsuz (Apeiron) ve Anaksime- nes'e göre ise, Hava'dir. Hiçbiri maddenin yaratıldığını kabul etmez, uluhiyeti maddede mevcut kabul ederler. Bunun için hem materyalist hem de panteisttirler. Maddenin canlı ve yaratıcı olduğunu, pasif maddenin karşısına canlı (aktif) bir şey koy­madıkları için hilozoist, tek bir esas kabul ettikleri için monisttirler.
Rivaud'ya göre Thales ilk rasyonalisttir, Anak- simandros'da ise gizli bir pesimizm mevcuttur. Re- nouvirer ise İyonya mektebinin istihaleci (Transfor- mist) bir anlayışa sahip olduğunu söyler.
Fizikçiler, zihnin kendisini inceleme konusu al­mamış, onu Tabiatın karşısına koymuş, bilginin ko­nusunu sadece Tabiat anlayışına tahsis etmiş, ha­diseleri bu anlayışla izaha çalışan kaba ve basit bir ampirizmi temsil etmişlerdir.
Fizikalizm (Physicalisme): Bütün ilimleri tek bir disipline, Fizik'e, irca etmek isteyen cereyan. Husu­siyle Ampirizm Lojik (Mantıkçı Tecrübecilik) taraf­tarlarınca ileri sürülen bu doktrine göre psikoloji ve daha umumî olarak beşeri ilimler, fizik ilimlerin esasları ile izah edilebilirler yahut edilmelidirler. Bu doktrin her disiplinin kendi sınırları içinde kendine has bir teknik ile kurulabileceğini kabul etmekle be­raber, prensip bakımından zaman-mekân koordinat sistemine indirgenmesini istemektedir. Bu doktrinin kurucusu matematikçi ve mantıkçı Carnap'tır.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.