Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

FROYDİZM (FREUDİSME)

Viyanalı Yahudi Dr. S. Freud'un psikolojide ortaya attığı doktrinin adı. Freud isteri, fobi v.s.. gibi psikolojik nevroz cinsinden hastalıkların menşeleri üzerinde araştırma yaparken; bunlarda cemiyet, ka­nun, din, aile gibi Superego dediği kuvvetlerin baskısı olduğunu ileri sürerek, tahmin edilmeyen arzuların, bu baskılar sebebiyle şuur altına itildiklerini ve orada bir takım komplekslere yol açtıklarını isbat etmiş; bunların tedavisinde şuur altına hapsedilen duyguların, içgüdülerin serbest bırakılmasını, böylece Superego'dan gelen baskıların kaldırılmasının zarurî olduğunu iddia etmiştir. Freud, bu iddiasıyla ferdi cemiyetin, dinin, ahlâkın ve ailenin kontrolundan azâde kılmak istemiştir. Bu teşebbüs ve gayret, bütün dünyada hiç bir sansür ve kontrol, hiç bir otorite tanımak istemeyen, şehevî duygularının esiri olan insanların eline İlmî bir gerekçe ve iimî bir mesnet tutuşturmuş; «cinsî serbestî» veya «cinsel demokrasinin ilmî bir zaruret olduğunu ileri süren «muhabbet tellâlları», «seksüel prodüktörler» bugünkü safhaya ulaşmayı becermişlerdir.
Psikanaliz metodu, psikolojide ve felsefede yeni ufuklar açmıştır. Derinlik psikolojisini meydana getirmiştir. Yeni tedavi metodlarıyle ve bu yönü ile bir ölçüde ve kendi sahasında faydalı olmuştur. Fakat, insanı bir «şehvet küpü» olarak görmesi ve cinsiyete dair anormal insanlarda elde ettiği bazı neticeleri bütün normal insanlara yayması; bununla da yetinmeyerek ahlâkın, dinin ve san'atın kaynağını cinsiyet içgüdüsüne bağlaması, buradan ilk insandan bu yana her faaliyeti bu açıdan izaha çalışması, böylelikle bir dünya görüşü haline getirmesi, batılı ve doğulu cemiyetlerde büyük ve derin yaralar açmış, insanların manevî değerlerden ve muhtevala­rından boşalmasına vesile olmuştur. Böyle bir vasatta romanda, şiirde hasılı san'atta, fikirde büyük bir kısırlık ve güdüklük hasıl olmuş, her türlü mik­rop üreme fırsatı bulabilmiştir. Tarihî maddecilerin veya marksistlerin bilhassa psikanalizden nasıl is­tifade ettikleri muhtelif kitaplarda hassaten Ord. Prof. H. Ziya Ülken'in «Tarihî Maddeciliğe Reddiye» sinde bulmak mümkündür. XIX. asır biyolojik ma­teryalizminin mahsulü olan ve psikolojik determiniz­mi kabul ederek insanı cinsiyet sevk-i tabiîsinin oyuncağı bir robot haline getiren bu anlayış hak­kında ciddî tenkidi şu kitapta bulmak mümkündür:
Prof. B. Ziya Egemen, Din Psikolojisi, Ank. 1953). Bu hususta yeni ve kıymetli bir kitap çıktı: Paris Üniversitesi Tıp Profesörü Pierre Debrey - Ritzen «La Scolastique Freudienne, Paris, 1972». Ayrıca Dr. M. Tevfik Özcan'ın «Angoisse - Sıkıntı» adlı eserine de müracaat edilebilir.
PSİKOLOJİ TARİHİ

Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.