Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

HİNDUİZM

Ortodoks olarak kabul edilen Hind dinlerinin bütününü ifade için kullanılan umumî bir terim. Her ne kadar mevcut hakim cereyanlardan, tenasüh inancı, kastlar sistemi ile ayrılıyorsa da, hinduizm doktrin, ayin ve mabetle ilgili hususlarda gerçek bir birliğe sahip değildir. Hinduizm Hind dininin inkişafında ortaya çıkan son devri ifade etmek için kullanılır. Hindu, bu dinde doğup yetişmiş muayyen bir cemiyet tabakasına mensup bir insandır, tabakalar (Kast sistemi) arasındaki hudud Gandi'nin tesiri ile biraz gevşemiştir.
Hinduizm, tefriki mümkün olmayan ilâh ve devlerin çokluğu dolayısıyla anlaşılması zor bir dindir. Bu dinde Hindistan'da oturan çok çeşitli milletlerin dinî tasavvurları birleşmiş olduğu için, çok geniş bir müsamaha vardır.
Hinduizme göre, dünyanın prensibi üçlü bir tarzda tecelli eder: Yaratıcı Brahma, muhafaza edi­ci Vişnu ve tahrib edici Şiva. Bunlar üç ilâhtır. İlâh­lar Hinduizm'de ezelî Tanrı'nın tecellisi olarak kabul edilir.
Bu üç tecellinin, teslis'in hasıl olması için önce Brahma tarafından (Maya) yani olayların ve ferdî cüz'lerin kaynağı olan (Madde)nin yaratılmış olma­sı gerektiği için, evvelâ o yaratılmıştır. Brahma'ya inananlara göre, her şey gelip geçicidir ve bir rüyadan ibarettir, izdıraplardan kurtulmak için Brah­ma'ya, Mutlak'a kavuşmalıdır.
Brahma'ya inananlar, Brahma ile ferdî nefisle­ri aynîleştirirler. Bu da onu küllî nefs saymalarından ileri gelir. Her şey olan Brahma mücerred ruhtur. Sureti yoktur; dolayısıyla ikilik de yoktur. Bunu bilen ferdî ruh küllî ruh ile birleşir.
Aslî Hinduizm'in yanında İslâm ve Hristiyanlık'ın Hind'e girmesi ile yeni bazı cereyanlar hasıl olmuş, bu arada 1524'de ölen Kabir İslâm ile Hlnduizm arasında, mistik yakıniiktan faydalanarak bir birleşme hasıl etmeğe çalışmıştır.
Daha sonra, 16. asırda Türk hükümdarı Ekber Şah sayesinde İslâm ile Hinduizm arasında bir dinî muhavere (Diyalog) husule gelmiş, İmparator, kendine mahsus bir görüşie bu iki dini birleştirerek yeni bir sentez meydana getirmiş, bunun için 1575'de hususî bir mabed yaptırmış, orada çeşitli dinlere men­sup âlimlere münakaşalar yaptırmıştır. Bu arada Hinduizmin tenasüh fikrini benimsemiş, bunun İslâm'a mantıkî uygunluğunu göstermeye çalışmıştır. Yalnız böylelikle hasıl olan yeni cemaat sarayın çevresini îaşamamıştır. Torunu Dârâ Şikûh zamanında da bu alâka müsamahalı bir şekilde devam etmiş, Dârâ Şikûh dedesinin eklektik anlayışına duyduğu temayül sonucu bu fikirleri entellektüel seviyede işlemeye başlamıştır.
Tagor ve Gandi modern Hinduizmin en tipik mümessillerindendir.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.