Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

İHVANÜ'S- SAF (İSLÂM ANSİKLOPEDİSTLERİ)

  1. asırda «Safâ Kardeşleri» adı altında, Müslümanları taassuptan kurtarmak, ilim zihniyetini, tabiat ilimlerine dayanan felsefeyi hâkim kılmak, cemiyeti düzeltecek bir aydınlar sınıfı ve ahlâkı yarat­mak maksadıyla kurulmuş gizli bir cemiyettir. Ce­miyetin başkanı Zeyd b. Rufi'a, sekreteri Ebu Süleyman idi. «Safâ Kardeşleri» Şeriatın yanlış inançlarla bozulmuş olduğuna inandıklarından onu felsefe ve ilim anlayışı ile temizleyip esas özünü ortaya çıkarmak gayesini gütmüşlerdi.

Fikirlerini 51 risaleden meydana gelen kollektif bir risalede anlatmışlardır. Bu ansiklopedik eserin yazarları çeşitlidir. Risaleler: a) Matematik ve felsefî bilimler, b) Tabiî ve cismanî bilimler, c) Psikolojik ve adlî ilimler, d) Kanunî ve İlâhî ilimler olmak üzere dört büyük kısma ayrılmışlardır. Bu ayırım pratik bir maksatla yapılmıştır. Risâlelerinin metodu eklektik (uzlaştırıcı - Seçmeci)dir. Matematik, astronomi ve psikolojide Pitagor'a, mantıkta Aristo'ya, metafizikte Eflâtun'a, ahlâkta Sokrat'a, din felsefesinde Farabî'ye bağlıdırlar.
Bilgi anlayışında; tasavvuf ehli ile duyumcuların ve tabiatçıların görüşlerini birleştirmişlerdir. Onlara göre bilgi duyularla başlar, duyular algıda insanı aldatırlar. Hakikat ancak ruhun temizlenmesi yoluyla elde edilir, diyerek tasavvuftan faydalanırlar. Temelde yine Sansualist olarak kalırlar.
Risalelerde ilim, basitten mürekkebe doğru beş zümreye ayrılmıştır (A. Comte gibi); a) Matematik ve mantık, b) Tabiat ilimleri, c) Zihin ilimleri, d) Tevhîd ve Kelâm, e) Ahlâk: Burada ahlâk, A. Comte'un sınıflamasındaki sosyolojinin yerini tutar. Ahlâk da Aristo ahlâkı ile Kelile ve Dimne'ye dayanır.
Risaleler metafizikte Plotin'in sudur ve urûc teorisine bağlı kalırlar. Sudûr yoluyle yaratılışı ka­bul ederler. Âlemin şu dört prensibe bağlı olduğu­na kânidirler: a) Allah, b) Faal Akıl, c) Âlemin Ruhu, d) Tek Madde. Risaleler tekâmül (Evolution - Evrim) fikrini müdafaa etmekte, varlıklar arasında­ki sürekli değişmeyi anlatmak için hayvandan in­sana geçişi, maymunda insana benzer vasıfların başlayışını açıklamakta ve dolayısıyla Darvvin teorisinin habercisi olmaktadır.

Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.