Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ÎMMANENTİZM (IMMANENTİSME - ÎNDİMAÇ FELSEFESİ)

Teoloji ve kozmoloji'de bilgi ve varlık meselesinde (Allah)ı âlemle birlikte âlemin içinde kabul et­mek, sebebi (illeti) varlığın içinae görmek tesirin bizzat tesir alan sujenin nefsinde bulunduğunu iddia etmek temayüiü immanent (mündemiç) anlayışı meydana getirir. Âlemi yaratan bir Allah'ın varlığına inanmak, Allah'ı âlemin haricinde kabul et­meyi gerektirir ki bu, transcendent (Aşkın, müteâl) anlayıştır; halbuki bunun aksi olan immanent anlayış âlemi ve mevcudun sebebini âlemin cevheri veya o mevcudun özü ile karışmış sayar. Nitekim Spinoza'nın Tanrı anlayışı böyledir. Onda Tanrı ile ta­biat, yaratıcı ile yaratılmış olan âlem aynıdır. Onun panteizmi tamamen naturalizm ile karışmıştır. Bu bakımdan immanent anlayış, ateizmin ve materyalizmin daima işine yarar, fakat buna rağmen marksistler de bu anlayışı beğenmezler, tenkid eder­ler.
İmmanent felsefenin ilkçağda en büyük temsil­cisi Aristo'dur. Aristo'nun ve Leibniz'in dinamist anlayışında madde ve form, madde ve kuvvet bir cevher ve bir birlik teşkil ederler. Çünkü bunlar biribirinin içindedir. Bu bakımdan dinamist anlayış da im­manent felsefeye girer.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.