Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

İŞRAKİYE (ILLUMİNİSME)

  1. asırda yaşamış ve genç yaşta öldürülmüş olan Şehabeddin Sühreverdi'nin eklektik felsefesine verilen isim. Bu felsefede işrak, hem keşf'i hem de zuhuru ifade eder. Güneşin işrakı (doğması) ile eşyanın görülmesine imkân' vermesi gibi mânevî işrak yahut sezgi de insana bir çok bilgiyi (marifeti) ilham yoluyla verir. Bu felsefede keşif ve sezgi, akıl ve tedkik çok önemlidir. Sühreverdi'ye en çok tesir edenlerden birisi de Gazzali'dir. Sühreverdi'ye göre biz bedenlerimizi alâkalarından temizleyip İlâhî nurları düşünmeğe dalınca, nefislerimiz İlâhî idrakler ve tecelliler ile dolar. Bedenî tutkulardan arındıkça ilâhî nurlar artar. Felekî hareketlerin yenilenmesiyle işrak yenilenir; işrakın yenilenmesiyle de hareket yenilenir ve devam eder. Bu zincirleme yenileniş ile süflî âlemde hadiselerin zuhuru birbirini takib eder.

Bu felsefe nazarında Allah nurların nurudur ve insan nurların Nur'u olan Allah'ın tecellisini görebilir. Sühreverdi «Hikmet ve İşrak» adlı eserinde bu felsefeyi açıklamıştır. Bu kitapta Meşşaîlere ve Eflâtun'a ait fikirlerin tenkidi de vardır. Ayrıca mantıktan, varlık ilminden, tabiattan ve psikolojiden de bahsetmiş, Aristo'nun 10 kategorisini kabul etmemiş bunları (Cevher, Kemmiyet, Keyfiyet, Hareket ve İzafet) olarak tesbit etmiş; mülk, zaman, mekân ve durumu izafet, fiil ve infiali de hareket kategorisine dahil etmiştir. Sühreverdi aynı kitapta ışığı iyilik, karanlığı kötülük ve maddenin özelliği saymıştır. İnsan beden karanlığından kurtuldukça Allah'a olan meyli artar.
İbn Tufeyl, Şemseddin Şehruzî, İbn Kemmâne Sühreverdi'nin takipçileridir. Ayrıca Nasır Tusî ve M. İbn Arabî de bu felsefenin tesirinde kalmışlardır.
Bizde Y. Ziya Yörükân «Sühreverdi Felsefesi» adında bir tez hazırlamıştır (1922). Saffet Yetkin ise «Heyâkil in-Nur»unu «Nur Heykelleri» adıyla çevirmiş ve M. E. Bakanlığı basmıştır. Zamanımızda fenomenolog bir Fransız âlimi H. Corbin, S. Sühre- verdi'yi büyük bir alâka ile tetkik etmiş ve 1933'de bu hususta bir kitap neşretmiştir. H. Corbin, günümüzdeki Fenomenoloji felsefesi ile Sühreverdi'nin görüşleri arasında münasebet görüyor. Ayrıca Sühreverdi ile Van Den Bergh, Carra de Vaux ve Horten gibi tanınmış müsteşrikler de ilgilenmişlerdir.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.