Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

KADIYANİLIK

Hindistan'ın Kadyan şehrinde zuhur eden Mirza Gulam Ahmed'e izafetle «Ahmedîlik» de denen bu hareket, Bahaîlik gibi, «Mehdî» meselesinden ortaya çıkmıştır. Fakat Seyit Ahmed Han'ın «Tabiata» ve reformcu hareketinin tesirinde kalmıştır.
Önceleri yazdığı eserlerde gelecek «Mehdî»nin Kur'an'daki işaret ve delillerini aramakla ve Hz. İsa'­nın çarmıhta ölmeyip, sonraları 120 yaşında Keşmir'de öldüğü gibi iddiaları ve bunlara yapılan iti­razlara cevaplar hazırlamakla meşgul oldu. Fakat 1898'de «İngilizlerin Hindistan'da bulunmalarına taraftar olduğunu» ilân edince mahallî idarelerin desteğini kazandı.
Gulam Ahmed, 1901'de İlhami Hutbe'sini neşr ederek, kendisine âyetler vahy edildiğini ileri sürdü ve adetâ peygamberliğini ilân etti.
«Mesih-i Mev'ud» (Va'dedilmiş Mesih) «Mehdi-i Ma'hûd (Sözverilmiş Mehdî) gibi sıfatlardan sonra fiilen bir Kadıyanî cemaati teşekkül etti. 1908'de Gulam Ahmed'in ölümü üzerine yerine «Halifeler» geçmeğe başladı. 1914'deki kongrelerinde ikiye bö­lündüler. bir kısmı Ğulam Ahmed'in peygamberliğini kabul ettiler. Diğer kısmı onun peygamber değil, belki bir müceddid sayılabileceğini ileri sürdüler. Bu İkinciler «Lahorlular» olup bir zaman için «Ahmedîler» adını da almışlardır. İkinciler birincilerle mücadele halindedir.
Hareket Avrupa'ya ve Afrika'ya intikal etmiştir. Merkezleri Londra'da olup, ayrı camileri ve cemaatları vardır. Kadıyanî olmayan Müslümanları sapık saymaktadırlar.
Afrika'daki kesif propagandaları putperest zencilerle Hristiyanlaşmış olanlara müteveccihtir. Kendileri bulundukları cemiyetin durum ve şartlarına göre davranırlar; esas dinî konularda da böyledir. Zekât nisabı ve cihad'ın mahiyeti meselelerinde de çok müsamahakârdırlar.
«Kadıyanîler 7 Eylül 1974 günü Pakistan Parlamentosunun mevcut üyelerinin ittifakı ile, ilk defa olarak «Gayri Müslim azınlık» olarak ilân edildiler.
(Batı Sömürgeciliğinin âleti durumuna düşen bu mezhep hakkında Dr. Ruhi Fığlalı bir Doçentlik tezi hazırlamıştır.)
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.