Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

KOZALİZM (CAUSALİSME - SEBEPCİLİK)

Fizikçi ve filozof E. Meyerson (Ö. 1933)'un doktrini. Buna göre ilimin vazifesi, fenomenleri tesbit etmek ve onların kendilerinden önceki değişmez tesirlerini vuzuhla tayin etmekten ibaret değildir; fakat kelimenin tam manâsıyla onların sebepleri yani bir cevher yahut eseri önceden ihtiva eden bir varlık tavrını keşfetmektir. Bu anlayışa göre ilim, cevherleri ve sebepleri araştıran metafiziğe alâkasız kalamaz ve inkâr edemez. Meyerson'un kozalizmi ilimci pozitivizme karşı bir reaksiyon ve metafiziğe bir dönüştür.
Meyerson metafiziğe dönüşünde, Kantçı ve Hegelci idealizmi açıkça bir tarafa atmış ve ilmin, zihinden müstakil nesne kavramını istediği ana fikrinden hareket etmiştir. Ona göre alim, araştırmalarında pozitif bir olayın tesbitinden çok öteye uzanmayı gerektiren bir izah ihtiyacını rehber edinmiştir. Bu izah temayülü ve ihtiyacı, çeşitli olaylarda, daimî olan şeyi, hasıl olacak neticeyi önceden ihtiva eden kuvve halindeki bir hususiyeti araştırmak arzusundan doğmaktadır. Bu bakımdan böyle bir izah ihtiyacı daha çok bir aynıleştirme ihtiyacıdır.
Meyerson'un Kozalist anlayışı metafiziğe dönüş kadar küllî fikirlere ve kavramlara itibarını iade etme iddiasını da temsil eder. Kozalizm bizim her ilim dalında İzafîden kurtulup, değişmezi, sabit olanı ve istikrarlıyı bulmak ihtiyacında olduğumuzu göstermiştir: Matematikçi sonsuzu, fizikçi düzen'i, biyolojist gayeliliği, psikolog varolan ve devamlı olan realitelerde hürriyeti elde etmek, derinliğine vakıf olarak anlamak ve yakalamak için uğraşır. Bu doktrine göre reel, sadece müşahede edilebilen po­zitif olaydan ibaret olmayıp aynı zamanda o, sebepleri ve mahiyetleri hükümlerimizden ayrılmayan bir metafiziğin bize temin ettiği nesnelerden de ibaret­tir.
Kozalizm beşerî bilginin kaynağına ait araştırmalarda pozitivizmin materyalizme ve determinizme müncer olan taraflarının kırılmasında mühim rol oynamıştır. Dolayısıyla bu doktrin materyalistlerin hoşlanmadıkları ilmî mesnetli ve menşeli bir anlayış olmaktadır.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.