Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

KREASYONİZM (CREATİONİSME -YARATMACILIK)

Metafizikte Allah'ın bütün kâinatı ve ondaki her çeşit varlığı yoktan var ettiğine, onları tanzim ve idare ettiğine, daimî müdahalesi ve kontrolü altında bulundurduğuna inanan felsefî meslek. Yani bu meslekte, Allah passif bir varlık değil, daima aktiftir. Yahut Yunan felsefesinde olduğu gibi sadece âlemin mimarı, mevcut malzemeleri düzene koyan, tanzim eden, yahut âlemi harekete getiren, on­dan sonra da hiç karışmayan ve karışma hakkı olmayan bir Allah anlayışına sahip değildir. İslâm felsefî düşüncesinin ana karakteri - Yunan düşüncesinin aksine - Allah'ın yaratıcı, idareci, tanzim ve tedvir edici, gözetici bir vasıfta olmasıdır.
Bu isim, aynı zamanda biyolojideki Cuvier Linnaeus ve Aggasiz'in bütün bitki ve hayvan nevileri- nin tabiat üstü bir menşei olduğuna dair fikirlerine de verilmektedir. Darwin ve benzeri mekanist ve materyalist filozof ve ilim adamları bilhassa yaratılış fikrine karşı çıkmışlardır. Materyelistler, bunlara dayanarak modern ilmin «yaratıcılık» fikrinin yanlışlığını ortaya koyduklarını ileri sürerlerse de, bu doğru değildir. Zira modern ve müsbet ilim böyle «Mebde - başlangıç» ve «Mead - âlemin sonu» gibi metafizik ve iman konularıyla ilgilenemez. Bu, hem sahasını aşmak, hem de kendi kendisini inkâr olur. Ancak materyalistler, daima ilim adına doğmatik olduklarından ve madde'den başka bir hakikat tanımadıklarından bir takım faraziyeleri modern ilmin zaruri mahsulü gibi göstermeyi ve ilim nâmı­na sâf ve temiz insanları kandırmayı iyi becerirler. Halbuki faraziyenin hiç bir İlmî değeri olmadığı herkesçe malumdur.
Bu meslek Panteist monizme, dualizme karşıdır ve hususiyle evrimciliğe, transformizme, mekanizm, materyalizm ve determinizme muhaliftir.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.