Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

LAMARKİZM NE DEMEK? (LAMARCKİSME - LAMARKCILIK)

Fransız tabiatcı filozofu ve âlimi Lamarck'ın mesleği «Zooloji Felsefesi» ve «Omurgasız Hayvanların Tarihi» isimli eserlerinde «Kendiliğinden Türeme» ve «Canlı nevilerin bir şekilden başka bir şekle geçmesi» (Transformizm) nazariyelerini ortaya koy­muştur. Transformizmi, Lamarck'tan farklı bir gö­rüşle, Darwin geliştirmiş ve takviye etmiştir. Cuvier'nin nevilerin (türlerin) ferdlere üstün olması fikrine karşı, Lamarck ferd'den hareket ederek, ferd'in, tâbî bulunduğu şartlar toplamının, yani çevresi­nin tesirinde kaldığını, bu tesirle yavaş yavaş değiştiğini, bazı organların değişip bazılarının da dumû- ra uğradığını, bu tesirlerin verasetle nesillere geçtiğini, çevre tesirlerinin nebatlarda doğrudan, hay­vanlarda ise dolayısıyla olduğunu, çevrenin ihtiyaç­ları tayin edip alışkanlıklar doğurduğunu «Fonksiyon'un organı yarattığını» ileri sürmüştür.
Darwin'in ve Lamarck'ın tekâmül nazariyesi kazanılmış vasıfların nesle geçmesi postulatına dayanır. Fakat Weismann ve Nagaeli araştırmalarında hücrenin hayatı boyunca kazandığı vasıfların nesle geçmediğini isbat ettiler. Veraseti tayin eden hüc­renin içi'dir, dışı değil. Hugo de Vries de çevre te­sirlerinin hâsıl ettiği değişikliğin ferdî olduğunu or­taya koydu. Bu isbatlar ve buluşlar Lamarckcılığı ve Darwinciliği kökünden sarstı. Bunu yapanlar da Yeni Lamarckcı ve Yeni Darwinci denilen kimselerdi.
Yeni Lamarckcılığın karakteristik vasıfları; ev­rimin sadece fizyolojik süreçlerle açıklanması, seçkinleşmenin yaratıcı rolünün inkârı, uzviyetlerin gayeliliği esasının kabulüdür. Bu buluşlarla, biyolojik mekanizm ilmî bir darbe yemiş ve ilmî değerini kay­betmiştir. Materyalistler hassaten Marksistler Yeni Lamarckçı anlayışı, «Bilimsel - olmayan» diye ilim dışı ilân etmişlerdir. «Bilimsel - olmayan» demek, «Bilimsel Sosyalizm» dedikleri Marksist anlayışa ters düşmek demektir; yani ilmî olmak demektir.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.