Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

LAYİSİZM NE DEMEK? (LAİCİSME - LÂİKLİK)

Felsefî manâda lâiklik, iman ile aklın sahalarının ayrılmasını, imanın, aklın sahasına asla müdahale ettirilmemesi gerektiğini müdafaa eden görüş. Çeşitli materyalist anlayışlar da iman'ın sahasına müdahale etmeleri veya imân sahası diye bir saha kabul etmemeleri bakımından laik anlayışı benimsemişlerdir.
Ahlâk'ta laik anlayış, ahlâkî fiillerin ve ahlâkî hayatın dinî tesirlerden tamamen azâde kılınmasını, aklın prensiplerine ve ilmî gelişmelere bağlanmasını, metafizik temelden kurtulmasını müdafaa eder. Cemiyeti Tanrı olarak kabul ettiği ve insan cemiyetlerini bir eşya gibi gördüğü için kapalı bir materyalizmi benimsemiş olan Durkheim ahlâkın ve dolayısiyle eğitimin, okulların laikleştirilmesini yani her türlü dinî tesirlerden kurtarılmasını müdafaa eder; ona göre ahlâkın laikleşmesi, aynı zamanda rasyonelleşmesidir. (Bk.: L'Education Morale). Di­ni, ikinci ve daha geri plâna atan her düşünce ve yaşayış, laik bir düşünce ve yaşayıştır.
Siyasî ve hukukî yönden laiklik; otoritenin ve hukukun kaynağı olarak ilâhî bir kaynak ve otorite tanımamak, devlet otoritesini ve hukuk prensipleri­ni dinî unsurlardan ve tesirlerden uzak tutmaktır. Bütün umumî hayatın dinden azâde kılınmasını isteyen lâik görüşler de vardır. Niyazi Berkes, bizim, cemiyeti dinî tesirlerden kurtarmak için batılılaştığımız ve laikliği kabul ettiğimiz kanaatındadır. (T. Çağdaşlaşma)
Materyalistler ve Marksistler nazarında laiklik, dine saygı hudutlarını da aşarak, tam dinsizlik, ate- istlik ve manevî değerlerin yıkılması demektir. Rö­nesans'ta Makyavel tarafından geliştirilen ve mü­dafaa edilen laik anlayışın çeşitli şekillerde tefsiri ve tatbiki materyalizmin gelişmesine ve yayılmasına zemin hazırlamıştır. Bu bakımdan 18. asırda ma­teryalistlerle, 19. asırda pozitivist - Materyalist ve Marksistlerin gayretleri ile laik düşünce büyük ilerle­me kaydetmiştir.
(Bu hususta bk.: A. F. Başgil, Din ve La­iklik, İst., 1962; O. Turan, Türkiye'de Manevî Buhran Din ve Laiklik, Ank., 1964; A. Selami Üç Din ve Üç Şeriat Karşısında Laiklik, İst., 1976; Doç. Çetin Özek «Türkiye'de Laiklik» adlı tezinde meseleyi solcu ve sosyalist açı­dan ele almıştır.)
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.