Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

MAKYAVELİZM NE DEMEK?  (MACHİVELİSME - MAKYAVELCİLİK)

İtalyan devlet adamı ve mütefekkiri Makyavel (1439 - 1527)'ın siyaset ve devlet anlayışının adı.
Makyavel, Yunan tarihçisi Polivios'a dayanarak hadiseler arasında sebeblilik münasebeti aramış, Ortaçağ ahlâkçılarına ve devlet nazariyecilerine hücum ederek işe başlamıştır. Ona göre devlet, ilâhî adaletin, üstün iyiliğin, herhangi bir gaye veya mefkurenin vasıtası değildir; o, bizatihî bir gayedir, devlet devlet için yani hâkimiyet içindir. Bu hâkimiyetin gayesini tahakkuk ettirmek için her şey birer vasıtadır. Meselâ din veya ahlâk devletin hakimiyetine yardım ediyorsa bir değeri vardır, yoksa hiç bir değeri yoktur. Hükümdar hakimiyeti kurabilmek için her türlü vasıtayı - ahlâkî veya gayrî ahlâkî - kullanmalıdır. Bu fikirlerden Makyavel'in «Gaye, vasıtayı meşru kılar» şeklindeki sözü bir atasözü şeklinde yerleşmiştir. Makyavel ismi veya Makyavelizm, insana derhal hilekârlığı, desiseciliği, zalimliği, ahlâksizliği ve hilekârâne siyaseti tedaî ettirmektedir.
Öte yandan Makyavel, millî devlet fikrinin ilk büyük temsilcisi sayılır. Kendisi kuvvete dayanan millî devleti gaye, hümanist olarak da fatih ruhlu Roma İmparatorluğunu ideal örnek olarak almıştır. Makyavel'e göre cemiyet, Tanrı'nın iradesiyle değil tabiî sebeblerle gelişir. Tarihin itici güçleri maddî menfaat ve kuvvet'tir. Makyavel hukuk'un müstakil değil, din ve ahlâk gibi devlete bağlı olmasını, kiliseye bağlı olmaktan kurtarılmasını, dinî esaslardan değil, doğrudan doğruya devletin özünden çıkarılması gerektiğini, devleti yaşatmak gayesinin ancak böylelikle tahakkuk edeceğini ileri sürmüştür. Makyavel bu düşüncesiyle laikliğin siyasî yönden esaslarını ortaya koymuştur. Kendisinin ahlâkdışı (immoralist) gaye anlayışıyla maddeci ve marksist anlayışa hizmet etmiştir.
Makyavel'in «Hükümdar - II Principa» adlı eseri üç defa dilimize çevrilmiş ve basılmıştır.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.