Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

MATURİDİYYE NE DEMEK? (MATURİDÎLİK)

Semerkandlı büyük âlim Ebu Mansur Maturidî (Ö. 333/944)'nin kurduğu ve Ehl-i Sünnet akidesi çerçevesi içindeki kelâm mezhebidir. Maturidî bizim itikatta mezhep imamımızdır. Maturidîlik, Eş'arîlik'i i'tidâle götürür ve daha da aklîleştirir. Esas mes'elelerde Eş'arilikle aralarında büyük farklar görülmez. Maturîdiler'e göre Allah'a inanmak, vazifesi ilâhî emir üzerine kurulmuştur, fakat bu da yine akıl ile idrak edilir. Bundan dolayı akıl, imanın menbaı değil, amma âletidir. Mu'tezîle'nin Kur'an-ı Kerim'i mahlûk (yaratılmış) kabul etmesine karşı, İmam Maturidî ilâhî kelâmın değil; lâkin harfler, sesler, ahenk ve bestelerin yaratılmış olduğunu söyler.
Maturidîlere göre, cüz'î iradeyi Allah yaratmaz (Eş'arilere göre Allah yaratır) ve kul ona sahiptir; kulun fiilleri bu iradeye râci olduğu için mükellef ve sorumlu olması da hep bu iradeye dayanır. Cüz'î irade, Allah'ın irade sıfatının bir fiili işlemek veya terketmekten birine fiilî olarak taalluk etmesi, yani iki taraftan birisini tayin etmesidir. Buna göre cüz'î irade, fiilî iradeyi, belli bir yönde tercih ederek onu orada kullanmaktır. Şu halde Maturidîlere göre, Eş'arîlerden farklı olarak, kul, sahibi olduğu cüz'î iradesini belli bir istikâmette kullanır, bundan dolayı da bir işi yapmış, onu kazanmış (kesbetmiş) olur,
dolayısiyle yaptığı o işten dolayı sorumlu tutulmuş olur. Maturidîler cüz'î iradeyi diğer şuur melekeleri gibi ruhî bir kuvvet olarak kabul etmişlerdir.
Eş'arîlerde Kesb, insan kudretinin takdir edilen hadise ile birleşmesidir. Maturidîlere göre irade tasavvur, kasıt (yönelme) ve fiil halini alır.
Bu meslek mensuplarına göre emir ve nehyi tayin eden iyilik ve fenalıktır. Bir şey Allah tarafından iyi olduğu için emredilmiştir, ve fana olduğu için nehyedilmiştir. Bu görüş, ahlâkın ve hukukun aklî (rasyonal) izahıdır.
(İmam-ı Maturidî'nin Kelâm görüşleri üzerinde Doç. Dr. Kemal Işık, İlâhiyat Fakültesinde bir doçentlik tezi hazırlamıştır. Ayrıca DA.V. Ecer'in «Türk Din Bilgini Maturîdî, Ank., 1978» adlı eserine de bakılabilir.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.