Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

MONOTEİZM NE DEMEK? (MONOTHEİSME - TEK TANRICILIK)

Bir Allah'a inanma mesleği. Bu manâda teizm île aynı manâda, politeizm ile zıt olmaktadır. Allah'ın Bir'liği kabul edilmekle beraber panteizm'in Tanrı anlayışında olduğu gibi, bu bir olan Allah âlemin içinde (mündemiç - immanent) midir, yoksa dışında (muteal - Aşkın) mıdır? hususu uzun münakaşalara yol açmıştır. Bazıları âleme karışmayan Aristo'nun ilk Muharrik'inden Spinoza'nın âlemle karışmış Tanrı'sına kadar her çeşit anlayışı monoteist kabul etmişlerdir. Fakat esas olarak bu terim, vahye dayanan ilâhî dinlerdeki bir Allah anlayışını ifade için kullanılmaktadır. Yalnız İslâmiyet'in getirdiği vahdaniyet anlayışı ile aslında bir olup da sonradan bozulmuş olan, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin Tanrı anlayışı aynı değildir. Yahudilerin bir olan Tanrı'sı ırkçı, sadece Yahudilere aittir. Hıristiyanların Tanrısı yaratıcı ve cismanî bir hal almış ve aşkınlık vasfını kaybetmiştir. Bunlara mukabil en mükemmel ve en mücerred Allah inancı İslâm'ın inancı olup, hiç bir değişikliğe ve bozulmaya uğramamıştır.
İslâm'ın Allah'ı âlemin hâricinde, diri, ezelî ve ebedî, aslâ değişmez, cevher ve surete sahip değil, mutlak hür, mutlak yaratıcı, sonsuz bir mükemmelliğe haiz, ortağı ve benzeri yok, herşeyi bilen, herşeye hakim olan, mutlak surette kadir, her şeyi her an idare eden ve kontrolü altında tutan, doğmayan, doğurmayan, dengi bulunmayan, tamamen manevî olan bir varlıktır. Bu mükemmel varlık her çeşit noksanlıktan beridir, insanlara huzur ve ebedî saadete ulaştıracak yolları göstermiş, bunun için kitap ve peygamberler göndermiş, âlemi bir gayeye mebnî olarak, hayatı ve ölümü insanların hangisinin daha iyi kulluk yapacağı hususunda imtihan etmek için yaratmış ve bütün varlıkları insanın emrine vermiştir.
Sosyolojik bir izah tarzına göre, monoteizm (Tek Tanrıcılık) dinlerin en mütekâmil anlayışıdır; klân denilen ibtidaî kabilelerden başlayarak safha safha gelişmiş, Totem inançları değişmiş ve en sonunda tek tanrılı anlayışa ulaşılmıştır. Bu izah tarzına göre tek Tanrı fikri insan zihniyetinin ulaştığı en son merhaledir. Halbuki tek Tanrı fikrine esas vahiy yoluyla ulaşıimıştır, böyle olmasaydı, gelişmiş cemiyetlerde de bu fikre sahip olunması gerekirdi. Böyle bir şey olmadığı gibi, bundan binlerce sene önceleri de bir takım kavimlerde, meselâ eski Mısırlılarda, Hintlilerde, Mezopotamya'da tek Tanrı fikrinin mevcud olduğu Dinler Tarihi, Sümeroloji, Etnoloji ve Antropoloji'ye ait çeşitli araştırmalarla or­taya konmuştur. Bu durumda tek tanrı inancı, va­hiy ile insana bildirilmiş, fakat zamanla bu inancın bozulmasından muhtelif beşerî inançlar ortaya çıkmıştır.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.