Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

MÜCEDDİDİYE NE DEMEK? (YENİLEYİCİ MEKTEP)

İslâm Tasavvuf Felsefesinde Muhyiddin Arabi'nin müfrit vahdet-i vücud'cu cereyanına karşı doktriner bir cephe alan müceddidî medresesidir. Bu medreseyi kuran Türkistanlı büyük Türk mutasavvıfı Şeyh Bedreddin Nakşibendî'dir; fakat ona tasavvufî açıdan felsefî bir hüviyet kazandıran, felsefî esaslarını tesbit eden İmam Rabbanî (İmam Masum Faruk Serhendî)dir. Medrese, H. 1034'de İmam Rabbanî'nin yaptığı büyük tasavvufî ıslahat ile «Müceddidiye» ismini almıştır. Bu yenileştirme ile aşırı «vahdet-i vücud»dan kaçınarak, Anadolu'da yayılmış olan Melâmîlik, Bektaşîlik, Hurufîlik gibi vücudiyeci hareketlere karşı en kuvvetli tepkiyi yapmış, onların nüfuzunu kırmış, panteist isyan ve ihtilâl zihniyetine karşı mücadele yapmış ve bu gayretleriyle devletin ve Osmanlı İmparatorluğunun bekâsına büyük yardım etmiş, aynı zamanda bazı tarikatların şer'i hududlar dışına çıkmasını önlemiştir.
İmam Rabbanî'ye göre, âlem, Allah'dan ayrıdır ve hakikîdir; fakat o, daimî tecelliler ile Allah'ın nurundan istifade eder. Vacip'de varlık zat üzerine katılmıştır. Mülkünün hakikati, bazı kayıt ve şartlarla yokluktur. Gölge varlık hariçte mevcuttur. O hakikî varlığın bir şuasıdır. Gölge varlık mutlak varlığın aynısı olmadığı gibi itibarî bir şey de değildir. Mümkünler bizzat kötülüklerin barındığı yerlerdir. Bildiklerimiz eşyanın hakikatına uygundur; çünkü ilâhî irade aynı zamanda görene de görünene de tesir eder. Tasavvuf felsefesinde ve kelâmda bilgi nazariyesinin son şekli İmam Rabbanî'nin realizmi ile M. Arabi'nin idealizmi arasındaki mücadeledir.
(Bu mücadele üzerinde Prof. Cavit Sunar bir doktora tezi hazırlamış ve eser 1960'da basılmıştır.)
İmam Rabbanî, Kaza'nın irade hürlüğünü kaldırmayacağı; zira Allah'ın takdirinin, kulu serbest bıraktığı, kulun kendi ihtiyarı ile bir şeyi yaptığı veya bıraktığı kanaatındadır. O, sırf yokluğu, sırf varlık karşısında bir ayn (mahiyet) olarak koymuştur, ve yok olmayı (Fena'yı) varlıkta bâki olmaya götü­ren bir derece olarak görmüştür. Onun bu görüşleri, mutlak idealizmden «erken doğmuş» bir varoluşçuluk (Existentialisme)u müjdelemektedir. Rabbanî (Müceddid-i elfi Sani = 11. bin yılın yeniieyicisi) lâkabıyla anılan büyük bir mutasavvıf ve fikir adamıdır.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.