Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

NATURALİZM NE DEMEK? (NATURALİSME - TABİATÇILIK)

Tabiattan başka hiç bir realite ve değer kabul etmeyenlerin doktrini. Felsefe Tarihinde müstakil bir meslek ve doktrin halinde pek görülmeyen naturalizm, daha çok materyalizm ile beraber bulunur, veya materyalizm yerine kullanılır. Çünkü, daha çok varlıkların sebepleriyle uğraşan ve tabiattan başka bir sebep (illet) ve müessir kabul etmeyen Naturalizm, varlıkların esasıyla meşgul olarak ruhî ve manevî müstakil bir cevherin mevcudiyetini inkâr eden materyaiizm ile esasta mutabıktır. İkisi de tabiat üstü ve eşyayı izahta tecrübe dışı (transcendant) hiç bir prensip kabul etmezler ve bütün manevî varlık­ları ve değerleri tabiata irca ederler. İkisi de immanent bir anlayışa sahiptirler. Meselâ Darwincilerin insanı tabiata irca etmeleri bir naturalizm olduğu kadar, materyalizmdir de. Panteizm de bir naturalizmdir, çünkü tabiatın varlığının illetini ve birlik prensibini bizzat tabiatın içinde arıyor ve Allah iie Tabiat'ı birleştirerek ikisini aynı varlık kabul ediyor. Küliî fikirlerin inkârı ile başlayan nominalizm felsefede «Tabiatçılık»m istilâsına yolaçtı. Tabiatçılığın en mühim kapılarından olan duyumculuk ve tecrü- becilik nominalizm iie birlikte «küllî mekanizm» ve Tabiatçılık'ın yerleşmesine yol açtılar. Mekanizm, enerjetizm, determinizm, Darvvinizm ile hamleler ya­pan Tabiatçılık, mutasyon araştırmaları ve ende- terminizm ile şiddetle sarsılmış ve insanı Tabiata ir­ca gayreti muvaffak olamamıştır.
Metafizikteki bu manâsından başka estetikte de; Tabiatı, Temel olarak, taklid etmeyi esas kaide edinen meslek manâsına gelir. Bu manâda eşyayı ve insanları oldukları gibi resmetmek, tasvir etmek ve ele almak gayedir. Yine bu manâda naturalizm idealizmin zıddı olan realizmin eş anlamıdır. Bu ba­kımdan 1 - Naturalizm, hayatın ve tabiatın âdî, ka­ba, çirkin ve iğrenç taraflarının üzerinde ısrarla du­rarak bunları aşırı mübalâğa ile tasvir ederek ken­disine mevzu edinmiştir. 2- Bu sanat anlayışının şeflerinden Zola gibilerinde naturalizm, tabiat ilim­lerinin metodlarının san'at eserine girmesinden iba­rettir.
Ahlâkta; ahlâkî hayatı, tabiat kanunlarına uy­durmak gerektiğini söyleyen doktrin: 1 - Bu manâ­da ahlâkî değerlerin organik ve biyolojik hayatın de­ğerleri olduğunu ve onun bir devamı bulunduğunu, ahlâkî ideallerin içgüdülerin tatmininden ibaret ol­duğunu ileri sürer. 2- Ahlâkî değerlerin insanda olduğu gibi, tabiatta da mevcut olduğunu iddia eder.
Bizde ilk naturalist edip müntehir Beşir Fuad'dır.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.