Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

NİHİLİZM NE DEMEK? (NİHİLİSME - HİÇÇİLİK)

Cevherî hiç bir realite olmadığını ileri süren ve her şeyi inkâr eden Nihilizm, âleme ait bu görüşü ile ontolojik nihilizmi; bizim reeli bilemiyeceğimizi ileri sürmesiyle de Kritik nihilizmi meydana getirmek­tedir.
Siyasî yönden, 19. asırda hususiyle Rusya'da yaygınlaşmış felsefî bir partinin adı. Bu teşkilâtlı parti cemiyetin ferd üzerinde hiç bir zorlama ve baskısını kabul etmiyordu ve bedbin, anarşi derecesinde ferdiyetçi ve naturalist bir anlayışa sahipti. Mensupları otoritenin mutlak reddine dayanan politik bir aksiyonun taraftarıdır.
Ahlâk'ta nihilizm ise, hiç bir ahlâkî değer ve sosyal baskı ve kontrol kabul etmez. Dostoyevski'nin romanlarında nihiiizm; menfî düşüncenin geliştirdiği bir mantıkla intihara giden, yahut hareketleri mutlak inançsızlığın formülünü teşkil eden şahsiyetlere göre ifade edilir.
Bir de nihilizm, inkârcı ve her şeye hayır diyen «Buhranlı» bir kimsenin ruh halini ifade eder. Bunun tabiî neticesi ahlâkî değerlerin inkârı oluyor. Bu bir gayesizlik, kötümserlik ve menfiliğin ifadesidir. Alman filozofu Niçe tarafından temsil edilen nihilizm budur. Şopenhavr'ın karamsar felsefesinden (pessimizden) tesir alan Niçe, bu nihilist anlayışı ortaya attı. Onda nihilizm inkâr ve değerleri tersine çevirme arzusudur. Daha sonra bu karamsar ve yıkıcı anlayışı Sartre ve benzerî varoluşçular geliştirerek ateist bir varoluşçuluğu ileri sürmüşlerdir. Sofistlerden Gorcias ilk nihilisttir. Hepsi neticede yıkıcı, kırıcı ve tahrip edici bir hale ulaşır.
Memleketimizde Niçe'nin nihilizmi ile Sartre'ın ateist ve nihilist varoluşçuluğu manevî değerleri yık­mak üzere Marksistler ve diğer bazı maneviyat düşmanları tarafından âlet olarak kullanılmıştır. Bizde Tevfik Fikret'in şu beyti nihilizmin tam ifadesidir:
Her şeref yapma her saadet piç Her şeyin ibtidası, âhiri Hiç.
Sosyal ve ideolojik bir hâdise olarak nihilizm, yıkıma ve çöküntüye götüren bir inkârın mantığıdır.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.