Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ORTODOKS MEZHEBİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

«Ortodoks» kelimesi, «Doğru akidesi, doğru hamd ve senası» olan cemaat manâsına gelmektedir. Bu manâda dinin asliyetini muhafaza eden ve akidesi sağlam olan «Ehl-i Sünnet» anlayışına da, «Ortodoks Müslüman inancı» denir. Fakat Ortodoks denince akla ilk gelen manâ, Hıristiyan Doğu Kilisesi'dir. Ve kilisenin inancını ifade eder. Ortodoks Hıristiyan itikadı Anadolu, Kafkasya, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde yaşayan Hıristiyanlar arasında yaygındır.
Ortodoks kilisesi, Batı'nın Roma ve Protestan kollarıyla Hıristiyan kilisesinin hususî tabiatını gittikçe bozduğunu, bu yüzden de havarilerin yegâne samimî mirasçısı, bedenleşmiş (tecessüm etmiş) Hz. İsa'nın Papa'ya ve umumî kiliseye ait vücudunun hakikî devamı olduğuna inanır. Onlara göre, kilise cisimleşmiş İsa'dır. Kilisenin dışındaki İsa, modern rasyonalizmin ve ahlâkçılığın İsa'sı, hayatsız, kuvvetsiz, sahte bir tefsirdir. Doğu kilisesi, Hz. İsa'nın Tanrı ve yaratığın bir birliği, Tanrı-Adam ve Cen net'le dünya arasında bir köprü olduğu kanaatında- dır. Bu kilise Ruhul'Kudüs'ün Tanrı'dan geldiğine, Hz. İsa'nın beşerî ve ilâhî tabiata sahip olduğuna inanır ve onu Tanrı-Adam olarak mükemmel ontolojik varlık içinde açıklar, onun hulûl ve dirilişini, umu­mî ibadetin gayesi bilir. Hz. İsa'nın vücudunun mün­ferit olarak Hıristiyanların kalb ve vücutlarında ya­şadığını kabul eder; resmen yedi dinî âyini benim­ser. Cehennemi reddeder. Kilisenin yanılmazlığını müdafaa eder. Manastıra bağlı olmayan din adamlarının evlenmelerini mecbur tutar; Şer'i kuvvet ve Şer'i teamül kabul etmez, Başpapazlı olmayan, fakat papaz hükümeti olmamasını ister. Buradan da Doğu Kilisesinin manevî ve mistik otoriteyi esas ka­bul ettiği anlaşılır.
Ortodokslar tek bir merkeze değil, İstanbul, An­takya, İskenderiye ve Kudüs Patrikliği unvaniyle dört
ayrı merkeze bağlıdırlar. Fakat bunların içinde en nüfuzlusu İstanbul Patrikliğidir. Bütün Ortodokslara papaz yetiştiren Ruhban Okulu İstanbul'dadır.
Berdayef gibi varoluşçu dindar bir filozof, Ortodoksluğu dinî ve mistik bir felsefeyle temellendirmeye çalışmıştır.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.