Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

PESSİMİZM NE DEMEK? (PESSİMİSME - KÖTÜMSERLİK)

Optimizm (iyimserlik)in muarızı olup âlemin kötü olduğunu veya hayatta kötülüğün hâkim olduğunu ve gittikçe de bu hâkimiyetin artacağını ileri süren meslek. Aşırı şekli ise âlemde, kötülükten başka bir şey görmez. Amiyâne olarak, her şeyin kötü tarafını görmeğe alışkın, karamsar, ümitsiz ve bunları herkese aşılamağa çalışan kimsenin haline de bu isim verilir.
Pessimizmin «Âlemde fenalığın iyiliğe galip olduğu için var olmamak, olmaktan hayırlıdır» diyen ruh halini; âlemde elem zevke galiptir, reel olan şey sadece elemdir; diyen ahlâkî anlayışı; Tabiat mahlûkların hayır ve şerrine olduğu gibi saadet ve felâketine de lakayttır, diyen metafizik hali ifade eder.
Pessimizmin ilk büyük örneği Budha dininde görülür. Yunan felsefesinde Sofistler ve Stoacılar pessimist bir anlayışa sahiptirler. Fakat Pessimizmi - Leibniz'in iyimserlik felsefesine mukabil olarak felsefî bir sistem halinde ortaya koyan Alman filozofu Şopenhavr (Schopenhauer)'dir. Yaşayışı da tam bir karamsarlıkla dolu olan bu filozof, âlemin mümkün olan âlemlerin en fenası olduğunu ileri sürdü. Budizm'in karamsar anlayışını felsefî bir sistem haline sokan, Şopenhavr'ın tesiri kendisinden sonraki bir takım filozoflarda da devam etti; bilhassa onun fikirlerini devam ettiren E. Hartmann'ın karamsar ve Niçe'nin nihilist karamsar felsefeleri bunun örnekleridir. Bunlardan mülhem olan ateist varoluşçukuk da karamsar bir felsefedir. Memleketimizde Niçe'nin ve ateist varoluşçuların insana bedbinlik aşılayan telkinleri insanı hayattan ve inançlarından ve milletinden koparmakta kullanılmakta ve hep bir ağızdan koro halinde «Biz adam olmayız», «Bu millet adam olmaz» diye bağırtmaktadır. Bunlara kulak asmamak ve menfî tesirlerini «İmandan ve tarihten gelen» bir ümid ve iyimserlikle bertaraf etmek lâzımdır. Çünkü materyalist Marksist anlayışların hepsi dahil, bütün bu bedbin felsefeler inkâr'dan, Allah'a ve Yüce değerlere inanamamaktan doğuyorlar ve kendi iç buhranlarını fertlere ve cemiyetlere hakim kılmağa çalışıyorlar.
Kaynak: Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.