Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

PİTAGOR (PİSAGOR) MEKTEBİ (PYTHAGORİSME)

M. Ö. 6. asırda yaşamış olan Sisamlı filozof Pitagor'un kurduğu mektep. Güney İtalya'da Kroton'da kurulan bu mektep tamamen dinî bir karakter taşır; hattâ gizli bir tarikattır. Bunun için felsefe (Bu kelimeyi onun icad ettiği söylenir) mistisizme tabi olmuştur. Tarikatın icapları olarak, yani disiplinli bir zühd hayatı yaşanır. Bu cümleden olarak et yemezler, keten elbise giyerler, kurban sunmazlar. Bu son yasak Ruhun Tenasuh'u ile ilgili Orfizm ile münasebeti vardır.
Doktrin iki esas prensibe dayanır:

  1. - Ruhun ölümsüzlüğü ve çeşitli bedenlerde ruhun, ölümden sonra da, bedenlerde dolaşarak te­kâmülüne devam etmesi (Tenasüh). Ruhun temizlenmesi için her müntesibin hazlardan uzak, temiz ve iffetli bir hayat yaşaması, maddî ihtiyaçlardan kendini kurtarması, böylece de ruhun bedene bağlılığından sıyrılması gerekir. Bu bakımdan mektebin esas gayesi, insanın bedenin esaretinden kurtulmasını temin etmek, ruhu hürriyetine kavuşturmaktır. Bir din ıslahcısı olan Pitagor'un doktrininin temelinde ruhun ölümden sonraki akibeti mes'elesi yatar. Bu mektep ruhu bedene hakim kılabilmek için ilim ve san'attan istifade etmiş; musikî ve riyazet ile uğ­raşmış, tarikatı ilim, felsefe ve san'at ocağı haline getirmiştir.
  2. - Âlemin umumî ahengi. Bu ahenk Adet (sayıjlerden gelen fazîletlerle sürdürülür, idare edilir.

Bu anlayışa göre eşyanın hakikî sebebleri sayılardır ve her sayının kendine has bir meziyeti vardır. En mükemmel sayı (10)dur. Pitagor'un tilmizlerinden Philolaos şöyle izah eder: «Çünkü bu sayı büyüktür, her şeyi tamamlar ve gerçekleştirir; O hayatın prensibi ve rehberidir, onsuz her şey belirsiz, esrarlı ve karanlıktır.
Bu mektep, eşyanın aslı (Arche) olarak aded'i kabul etmekle, âlemi izahta mücerred (soyut) bir prensibe ulaşıyor. Pitagorizm de fazla rasyonel bir şey olmamakla beraber, sayılar üzerindeki düşünceleri onları, çarpım tablosunu, aritmetiğin bazı eleman­larını ve geometrinin bazı esaslarını icad etmelerine sebep olmuştur. Pitagor teoremi denen teorem, daha önce Mısırlılarca, en azından tecrübî olarak biliniyordu; fakat bu mektep soyut geometriyi kurdu. Musikîde titreşen teller kanununu, telin uzunluğu ile sesin yüksekliği arasındaki münasebetleri ve ahengi de bulan bu mekteptir. Bu mektep matematiğin ve Yunan ilminin kurucusu sayılır.
Pitagorcular Matematiğe sonsuz küçük mefhu­munu sokmuşlardır. Daha sonraki Pitagorcular astronomi ile uğraşmışlar, Arz'ın âlemin merkezinde ol­mayıp bir yıldız etrafında döndüğünü söyleyerek Kopernik'e yaklaşmışlardır.
Sayılardan bölünebilen cisimler hasıl olduğunu kabul ettikleri için maddeci bir anlayışa sahip olmuş oluyorlar. Siyasî gayeler de gütmüş olan Pitagor mektebi, sayılara aynı zamanda ruhanilik ve ahlâkîlik izafe eder ve âlemi böyiece açıklamak ister. Pitagor mektebi tesirleri uzun müddet devam etmiştir.
Kaynak: Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.