Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

PSİKOLOJİZM (PSYCOLOGİSME)

Psikoloji, felsefenin de temeli olarak görüldüğünden, felsefî problemleri psikolojinin problemlerine irca etmek temayülü. Bu cereyan prensip olarak, lojisizm ve sosyolojizm'e eşittir. Psikolojizm, doğru bilginin kriteri olarak insanı, ferdi kabul eder.
A - Lojisizme zıt olarak: Bu doktrine göre mantık, reel olarak düşünme tarzımızı konu edindiğinden ve netice itibariyle psikolojiye taalluk ettiğinden müsbet bir ilimdir. Husserl bu fikrin (Psikolojizmin) başlıca muhaliflerinden biridir. Çünkü psikolojizm, düşünüşü, tasavvurlara, yani mantığı psikolojiye irca etmektedir. Bunun için Husserl psikoloji karşısında mantığı bağımsız kılmağa çalışmıştır.
B - Sosyolojizme karşı olarak: Buna göre, sosyal olaylar kendine has bir özelliğe sahip olmayıp, bunlar ferdî psikolojinin kanunlarıyla izah edilirler. Bu anlayışın sahibi G. de Tarde olup Durkheim ta­rafından hücuma uğramıştır.
C - Moralizmin bazı şekillerine karşı olarak: Ahlâkî psikolojizm, ahlâkı, psikolojiye irca etmekten ve eşyanın moral değerini onların sebep oldukları arzunun az veya çokluğuna göre tayin etmekten ibarettir. O dinin, bir şuur halinden başka bir şey olmadığını isbata çalışır. Yani din yerine olayları ikame etmeyi ister.
Psikolojizm'de insan bir taraftan her şeyin ölçüsüdür; böylece âlemi, bu arada mantığı meydana getirir; bir taraftan da âlemin bir parçası olarak belli bir düşünce mekanizmasına sahiptir ve buna göre düşünür. Yani insan aynı zamanda bir şeyin hem yaradanı hem de yaratığıdır.
Sosyolojizm gibi psikolojizmin de birçok hizmetleri olmuştur. Yalnız psikolojizm çeşitli kollarıyla, sosyal olayların ilmî incelenmesinin kendi inhisarında bulunduğunu iddia ettiği ve tarihin süreçlerini bir bilinmeyenli bir denklem gibi göz önünde tuttukları vakit, iddialarının doğruluğuna katılmak mümkün değildir ve bu iddialar reddedilmelidir.
Psikolojizm okulu ve çeşitleri hakkında Sorokin'in «Çağdaş Sosyoloji Teorileri» adlı kitabında geniş malumat ve tenkit bulunmaktadır. Ayrıca E. Boutroux'nun «Muasır Felsefede İlim ve Din» adlı kitabında psikolojizm ve sosyolojizmin felsefî yönden geniş tahlil ve tenkidi mevcuttur.
Kaynak: Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.