Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

RÖLATİVİZM NE DEMEK? (RELATİVİSME - GÖRECİLİK - İZAFİLİK)

Bütün bilgilerimizin bizzat bize, ölçülerimize ve duyularımıza göre İzafî olduğunu, bizim mutlak ve yakinî bilgiye ulaşamıyacağımızı, bizim ancak fenomenleri ve onlar arasındaki münasebetleri bilebileceğimizi ileri süren felsefî meslek.Doğmatizmin ve rasyonalizmin muarızı olan bu meslek kritisizmiseptisizmipozitivizmiagnostisizmi ve fenomenizmi ihtiva eder. İlkçağ'da sofistlerden Protogoras, Yeniçağ'da Hamilton, Hume, Kant, Comte ve diğer pozitivistler, H. Poincare, Einstein hep izafiyetçi görüşe sahiptirler.
Kant'a göre, bilgilerimiz, münhasıran, zihnin yapılış tarzına tabidir, eşyanın bünyesine göre değişmez şekilleridir. Bundan dolayı biz eşyayı olduğu gibi değil, zihnimizin aldığı ve değiştirdiği tarzda biliriz. O halde bilgimiz zihne nazaran kat'i, mutlak'a nazaran İzafîdir. Kant'ın rölativizmine göre, biz eşyanın özünü, mutlak'ı yani Numen'i bilemeyiz.
İdealizm bilgiyi eşyadan, varlığı düşünceden ayırmadığı, bilginin mahiyetini sırf süjeye (zihnin yapısına) tâbi tuttuğu, bilgiyi sübjektif olarak anladığı için bir rölativizmdir. Bu manâda Berkley, Kant, Şelling, Hegel gibi idealist filozoflar da rölativisttir. Boutroux'nun zorunsuzluğu da bir çeşit izafiyet felsefesidir.
Bilginin izafiliğinin yanında ahlâk'ın ve hukukun da izafiliğini, değerin varlığının İzafî olduğunu müdafaa eden görüşler vardır.
Modern fizikte ise Einstein'in «Hususî» (1905) ve «Umumî» (1912) teorileri vardır. Birincisine göre, zaman ve mekân, kendisiyle zaman ve mekânının değiştiği müşahidin hareket haline nisbetle İzafîdir. Bu izafîlik, müşahidin düz hareket halindeki durumuna göredir. İkincisinde ise; sistemin hareket nevi ne olursa olsun, bütün müşahitlerin «gözlemciler» durumuna şâmildir; bu umumî izafiyet teorisi de maddî âlemin bütün hadiselerini, hususiyle gravitasyon (Gök cisimlerinin biribirlerini çekme kuvveti) hadisesini, zaman - mekân İkilisinin mevzii özellikleriyle izah etmektedir.
Kaynak: Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.