Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

SİYANTİZM NE DEMEK? (SCİENTİSME - İLİMCİLİK)

Pozitivizmden
ilham alan ve onun bir değişik kolunu ifade eden bu meslek, bütün geçerli bilgileri ilimlerin yani Fiziko-Şimik (Fizik - Kimya ile ilgili ilim dalları) ilimlerin verilerine irca eder; başka bir ifa­de ile metafizik ve ahlâkî problemler de dahil olmak üzere, istisnasız her çeşit problemi madde ve hareketin araştırılmasından elde edilebilecek verilerle tam ve kesin olarak çözülebileceğini iddia eder. Siyantizmin bir metodik bir de metafizik yönü vardır:
a - Metafizik Siyantizm: İlmin, vaktiyle metafizik tarafından ortaya atılan bütün problemleri çözeceğine inanır, ve bu tezi müdafaa eder.
b - Metodolojik Siyantizm: Fiziko-Şimik ilimlerin metodunun, diğer bütün sahalarda, hususiyle beşerî ilimler sahasında tek geçerli metod olduğunu, ancak bu metodla beşerî ve manevî ilimler sahalarının tedkik edileceğine inanır ve bunu müdafaa eder.
Bu cereyanın temsilcilerinin başında E. Renan ve H. Taine gelir. İbn Rüşd ve felsefesine dair meşhur eseriyle tanınmış olan Renan'ın «L'Avenir de la Science» kitabı «Bilimin Geleceği» adıyla dilimize çevrilmiş ve M. E. Bakanlığınca basılmıştır.
Bilindiği gibi Renan «İslâmiyet'in ilim, ilerleme ve maarif düşmanı» olduğunu iddia eden bir konferansını Fransız Akademisinde 1S83'de vermişti. Bu konferans diğerleri ile birlikte «Nutuklar ve Konferanslar» adıyla dilimize çevrilerek devlet tarafından basılmıştır. (Renan'ın bu iddialarına Namık Kemal «Rönan Müdafaanamesi» adlı eseriyle cevap vermişti). E. Renan, Kur'an'a ve Hz. Peygamber (S.A.)'e yer yer hakaret ettiği «Bilimin Geleceği» kitabında İslâmiyet'in Avrupa ilminin tesiri ile yok olacağını, doğulu gençlerin Avrupa'ya tahsile gidip ora­dan rasyonal metodu, tecrübe zihniyetini ve gerçeklik. duygusunu aldıkça «Din masallarına inanmanın imkânsızlığını da beraberlerinde götüreceklerini», modern ınetodları tanıyanların Kur'an'dan daha kuvvetli olacaklarını ileri sürer (C. I, s. 59 -60). O ayrı­ca «Bilim bir dindir; bundan sonra amentüleri yalnız bilim yazacaktır; ebedî meseleleri yalnız bilim çözecektir» diyerek (C. i, s. 135) yeni dini ilân eder. Renan'ın «İsa'nın Hayatı» adlı eseri ile «Havariler» adlı kitabı da dilimize çevrilmiş ve M. E. Bakanlığı tara­fından 1945'de basılmıştır. «Hıristiyanlığın Kaynaklarının Tarihi» adlı eserin birinci cildini teşkil eden bu eserde Hıristiyanlık propagandası yapılmış, Hıristiyanlığın son ve kat'i bir din olduğu (s. 261), insanlı­ğın binlerce yıllık tarihi boyunca, Hz. İsa'dan büyük birini tanımadığı iddia edilmiştir (s. 271). O zamanki Maarif Vekâleti de bunları en ufak bir kontrola tâbi tutmadan ve en küçük bir not ilâvesine lüzum gör­meden neşretmiştir. Hiç olmazsa aynı Vekâletten, İslâmiyet ve Hz. Muhammed (A.S.)'i tanıtan müsbet bir eseri basmasını beklemek Müslüman Türk milletinin hakkı idi. Demek ki «İlimcilik», «İlericilik», «Batıcılık», «Akılcılık» ve «Pozitivizm» gayretiyle yapılan her şey bir devirde, meziyet sayılmış, aksini düşünmek ise suç!
Kaynak: Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.