Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

SOSYALİZM NE DEMEK? (SOCİALİSME)

Siyasî ve İçtimaî bir doktrin ve organizasyon olan sosyalizm çok çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır; fakat hepsinin müşterek karakteri hususi mülkiyeti kaldırarak onu umumun, toplumun emrine devretmek ve özel teşebbüsü lağvetmektir. G. Bourgin ile P. Rembert'in «Sosyalizm» adlı kitabında millî hakimiyetin kalkması sosyalizmin elzem şartı olarak ileri sürülmektedir ki bu da sosyalizmin beynelmilelci ve milliyet düşmanı olduğunun ifadesidir.
Sosyalizm doktrini büyük endüstrinin tahriki ile 18. asır sonlarına doğru İktisadî ve sanayî inkılâbından, İzafî (göreli), ahlâkî fikirlerin yayılması ile ferdiyetçiliğe, liberalizme reaksiyon olarak doğmuş ve yayılmıştır. Teorik sosyalizmin biribirine zıt bir çok şekilleri vardır:

  1. Hıristiyan Sosyalizmi: Ketteler, Maninng, Henri Lorin, Marin Gonin gibi Hıristiyan sosyalistle­rin temsil ettiği ve Hıristiyanlığın sosyal cephesini işleyen sosyalizm.
  2. Mistik ve Optimist Sosyalizm: Fourrier, Pierre Leroux ve Proudhon'un savunduğu sosyalizmdir ki tamamen hayalperesttir.
  3. İhtilâlci ve diyalektik materyalizmin temsil ettiği «Bilimsel» adı verilen sosyalizm ki Marks,

Engels ve Lenin tarafından ileri sürülüp gerçekleştirilmiştir.

  1. Aktüel teoricilerin reformcu sosyaliz­mi ki bilhassa Henri de Man tarafından temsil edilmiş olup kanunî yollarla ihtilâlsiz, yeni rejimin tesi­sini müdafaa eder.

Pratik Sosyalizmin iki esaslı şekli vardır:

  1. - Devlet sosyalizmi veya kollektivizm: Ko­münizmden ayrılan bu sosyalizm, komünist teorisyenlere göre, kapitalizm ile ideal komünizm arasında bir merhaledir. Bu sosyalizm bütün istihsal vasıtalarını, demiryolu ve madenleri, fabrikaları devletleştirmeği ve onları pratikte organize ederek toplumun hizmetine ve menfaatına vermeği, bunu da işçi sınıfının bir darbesi ile mevcut devlet kuvvetle­rinin bertaraf edilmesi suretiyle yapılabileceğine inanır ve bunu zarurî görür.
  2. - Sendikalist Sosyalizm veya Kooperatifçilik: Devletin ferdî mülkiyeti kâr ve kazanç hakkını kaldırmaksızın derneklerle, sendika ve kooperatiflerle ferdleri, çalışanları organize etmesidir.

Türkiye'de ilk sosyalist parti 1910'da «Osmanlı Sosyalist Partisi» adıyla iştirakçi Hüseyin Hilmi ta­rafından kuruldu ve kurduran Baha Tevfik ve par­tiyi perde arkasından idare eden de kendisi idi. Daha sonraları 1920'lerden sonra çeşitli şekillerde ge­lişen ihtilâlci sosyalizm yahut «Marksizm» bugüne kadar gelişmesini tamamlıyarak milleti bölmek, devleti yıkmak «Eylermlerine girişmiştir.
(Bk:              Marksizm,             Komünizm,            Materyalizm Maddeleri)
Kaynak: Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.