Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

TOMİZM NE DEMEK? (THOMİSME)

XIII. asrın Hıristiyan filozofu ve kilise babası Saint Thomas d'Aquin'in doktrinine verilen isim. Saint Thomas, Aristo felsefesinin esaslarını alarak Hıristiyanlığın doğmalarına tatbik ederek bilhassa Aristo'nun madde -suret nazariyesine dayanarak Baba - oğul inancını ve Hz. İsa'nın çeşitli cisimlerde temessülü fikrini felsefî yönden temellendirmeye çalışmıştır. Zamanla Aristo felsefesi -Hz. İsa'dan 4 asır önce de olsa- Hıristiyanlığın temel inancı haline gelmiş, Rönesans'da dahi Aristo fiziğine küçük bir itirazın engizisyon ile cezalandırılmasına sebep olmuştur. Stoa ve W. Ocoam'ın felsefesine muhalif olan Tomizm, idealizme de karşı olarak, öz'den değil var- Irk'dan hareket etmektedir. Bu da, Eflâtun'a karşı, Aristo realizminin esasını teşkil eder. Tomizm dış idraki şuurun bir inşası olarak değil, fakat bir realitenin kavranması olarak nazara aldığından, Allah'a Allah fikriyle değil fakat bu realitenin esas sebebi sıfatiyle ulaşan bir idrak gözüyle baktığından, tamamen realist kalıyor. Meselâ masadan hareket ederek -Agnostisizmi bertaraf etmek suretiyle- aşkın varlık alanına ulaşıyor. Tanrı, iyiliğinden dolayı, bizi bir baba gibi yaratmıştır, diyor. Tomizm, insan faaliyetlerinin bütününü, Hz. İsa tarafından haber verilen ve selâmet ve sonsuz saadet olan Ahiret hayatına göre düzenlemek suretiyle hakikî yerlerine koymayı gaye edinir. Bunun için Aşkın varlık bu doktrinde en mühim rolü oynar, hakikî düzen de ancak yukarıdan gelir.
Günümüzde Tomizm, modern ilimlerin çeşitli ve­rileri ile yeniden yoruma tâbi tutularak koyu Hıristi­yan bir takım filozoflarca yeniden canlandırılmıştır. Yeni Tomizm veya yeni Skolastisizm denen bu cereyanın ileri gelen ve kuvvetli temsilcileri E. Gilson, J. Maritain, Ch. de Koninck, A. G. Van Melson gibi düşünürlerdir. Mutlak idealizme ve naturalizme hücum eden yeni tomistlere göre doğruluk ancak Katolik kilisesindedir; modern insan naturalist inanç­lardan kurtulmalı ve orta çağın ruh birliğine dön­melidir. Metafiziğe ve insandaki ruhî tabiata önem verirler. Bu cereyan XIII. asırda S. Thomas'ın çözmeğe çalıştığı bir çok meseleleri tekrar ele alıyor ve bütün insan hayatının şekillerini kavrayarak Hıristiyanlık esaslarına dayanan bir din felsefesi ile çözmeğe çalışıyor. Tomistler, maddeciliğe düşmemek için içebakış'a müracaat ediyorlar. Günümüzde, Ye­ni Tomizme paralel olarak gelişen diğer bir din felsefesi cereyanı da, Eflâtuncu ve Yeni Eflâtuncu geleneğe dayanan Yeni Ogustenciliktir.
Kaynak: Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.