Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

VİYANA ÇEVRESİ

«Viyana Çevresi» denen filozoflar, deneyci ve ilmî felsefe anlayışına sahiptir. Viyana Çevresi 1922- 1938 yılları arasında yaşamıştır; fakat tesirleri büyük olmuştur.
Rzikçi filozof Ernest March ve diğer bazılarının metafiziğe karşı olan tutumlarının doğurduğu bir ortam içinde 1922 yılında Viyana Üniversitesinde çeşitli dallardaki ilim adamları Moritz Schlick etra­fında toplandılar. «Çevre» böylece doğunca 1929'da «İlmî Dünya Kavrayışı - Viyana Çevresi» başlıklı bir beyanname yayımladı. Ru bir program mahiyetinde idi. Cevre'de F. Waisma'ın, H. Feigel, R. Carnap, F. Kaufman gibi matematikçi - mantıkçı filozoflar, H. Hahn, K. Gödel, O. Neurath gibi matematikçi ve sosyologlar vardı. Ayrıca, L. Wittgenstein, B. Russell, P. Frank, L. R. Ougier, H. Reichenback ile irtibat kurdular, yahut bunlar çevre ile alâkalandılar. Çevre tartışmalı toplantılar ve popüler eserlerle kendini iyice tanıtmıştı ve 1929'da «Bilgi» adlı dergiyi yayın organı olarak çıkarmak ihtiyacını duydu. Viyana Çevresi bir çok İlmî ve felsefî kongrelere katılmış veya kongreler toplamıştır.
Viyana Çevresi filozofları, pozitivizmin tesirinde olduklarından, bu harekete «Yeni Pozitivizm» de denmekte ise de esas «Empirisme Logique - Mantıkçı Ampirizm» adı veriimektediır. Bu isim daha isabetlidir. Çünkü üyelerin hemen hepsi yeni sembolik mantık taraftarı olup, hepsi de metafiziğe aleyhtar olarak tecrübeci (empiriste)dirler.
Viyana Çevresi'ne göre felsefe bir doktrin de­ğil, bir sistemdir. Bir etkinlik olarak felsefe, bilginin mantıkî analizidir. Bu analizi ise ilmin analizi vere­cektir. Bu bakımdan felsefe, ilmin temellerini, çıkış noktalarını, metodlarını ve önermelerini mantığın imkânlarıyJa incelemek, arındırmak ve ilim dışı un­surları atarak tutarsızlıktan kurtarma gayretidir. İlim ise deneye dayanır ve onunla temellenir. Akıl bu anlayışta yaratıcı değil sadece düzenleyicidir. Felsefe bir yandan deneyin uygun kullanılıp kullanıl­madığını araştırır, bîr yandan da düzenleyici vazife­sini yerine getirip getirmediğini inceler. Bunu yapa­bilmek için de yeni bir alet'e (organa) ihtiyaç duyul­muş ve Lojistik denen sembolik mantık geliştirilmiş­tir.
Viyana Çevresi matematiğin yapısı ve temellerinden, fiziğin temelleri ile ilgili problemlere, ihti- maliyeîten, biyolojide Vitalizm'e, psikoloji, sosyolo­ji ve ahlâka kadar çok çeşitli sahalara ilgi duymuş ve bunların meseleleriyle uğraşmıştır. Viyana Çevresi'nin çoğu üyeleri metafiziği, formu bakımından manâsız, vazifesi bakımından münasebetsiz vasıta­larla işlenmiş bir şiir olarak görmektedirler. Viyana Çevresi H. Reinehenbach - ki memleketimizde bir süre hocalık yapmıştır- yoluyla Nusret Şükrü (Hı­zır) tarafından temsil edilmiştir. Sembolik mantıkla bugün daha çok Doç. Teo Grunberg ile Dr. Adnan Onart meşgul olmaktadır.
Kaynak: Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.