Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

YAHOVA ŞAHİTLERİ

Bazı hususiyetleriyle Hıristiyanlığın yeni bir mezhebi gibi görünen, aslında daha Yahudiliğe ve Yahudi emellerine bağlı olan; milletlerin ve devletlerin varlığını, iktisadi, İçtimaî, siyasî, hukukî nizamlarını ve hudutlarını tanımayan, Hıristiyanlığın bazı esaslarını keyfî olarak yorumlamakla ortaya çıkmış yeni bir mezheptir. Önceleri Russel tarikatı durumunda iken 26 Temmuz 1931 yılında bu isim altında ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlığın kutsal kitabını sapık bir şekilde kendilerine göre tefsir eden bu mezhebin mensupları merkezî ve otoriter bir teşkilâtın emrinde birer robot halinde faaliyet göstermektedir. Mukaddes kitap olarak Hıristiyanlığın mukaddes kitabını esas alan «Yahova Şahitleri» için ilâh «Yahova» olmakla beraber, O'nun yanında, ilâha ait olmayan, fakat O'nun oğlu olan insanüstü bir varlık yer almaktadır. Buna göre onlar Hz. İsa'yı ilâh olmaktan çıkarmış ve enkarnasyon (Tecessüm - Tanrı'nın hululunu kabul etmemiş oluyorlar. Bu sebeple Katolik, Ortodoks ve bazı Protestanları kızdırmıştır.
«Yahova Şahitleri» Hıristiyanlıktaki «Vaftiz (Hz. İsa'nın mistik varlığına iştirak ediş, kutsal ruhla yeniden doğuş ve su âyini ile «Evheristiya (ekmek, şarap, akşam yemeği âyini)yı kabul ve tatbik ederler; diğer beş ana âyini de kendilerine göre yoruma tabi tutarlar. Bunlar, Hıristiyanlığın diğer mezhep ve tarikatları gibi- Hz. Adem'den intikal ettiğine inanılan «Aslî Suç» inancına sımsıkı sarılırlar. Hz. İsa'nın aslî suçu olduğuna inanmazlar; Hz. Meryem'e saygılı olmakla beraber, O'nu Katolikler kadar benimsemezler ve O'nun öldüğüne inanırlar.
«Yahova Şahitleri»nin, kiliselere karşı, Beyt el (Tanrı evi) ve Krallık salonu vardır. Bunlar, hassaten, Kur'an'ın ve İslâm'ın düşmanıdırlar. İnançlarını Müslümanlara aşılamak için, kendi Hıristiyan taraflarını gizleyip kiliseye gitmediklerini söylerler ve Yahova yerine, Müslümanlara munis görünmek için, «Allah» ve diğer İslâmî tabirleri kullanırlar.
Yahova şahitleri âhirete inanmazlar; Cennet'in yeryüzünde olduğunu iddia ederler. Yeryüzünde kurulacak cennete, Hz. İsa'nın orada Kral olacağına ve 144 bin seçkin Yahudinin orada yönetileceğine, dünya cennetinde maddî ve cismanî bir hayat ya- şanılacağına inanırlar. Ruhun varlığını ve rahatlığını kabul etmezler.
Ahlâk prensipleri, Hz. Musa'nın On Emir'i ile «İncil»'in bazı cümlelerinin karışımıdır. Teslisi tamamen reddetmezler. Kıyameti kabul etmezler. Millî varlığı, milleti, milliyeti, bayrağı, millî marşı, askerlik hizmetinî kötülerler. Ayrıca kan nakline ve bağışına, aşı ve serumlara da karşıdırlar.
«Yahova Şahitleri» Hz. Peygamber (A.S.)'i yalancılıkla, Kur'an'ı bâtıl olarak itham ederler. Buna karşılık İsrail'i ve Yahudiliği överler.
1960'da Türkiye'de 311 vaizi, 14 öncüsü ve 10 cemaatı vardı. Kısa zamanda bu rakamlar sür'atle gelişti.
(Bu hususta fazla bilgi için bk: Prof. H. Tanyu, Yahova Şahitleri, Ankara 1937, Diyanet İşleri Bşk. Yayınları).
Kaynak: Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.