Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BLASKOVİCS, JOZEF KİMDİR?

(1910-1990) Çekoslovak Türkologu.
Blaskovics hocalığı süresince öğrencilerine Osmanlıca'ya ve diğer Türk lehçe­lerine ait metinler okuttu ve tarih, edebiyat, folklor üzerine seminerler yaptı. 1953'te Prag'da modern Türk edebiyatı tarihine dair Çekçe bir ders kitabı ya­yımladı (Prague 1964, 1970). Daha sonra Bratislava Üniversitesi Kütüphanesin­deki Türkçe yazmaların açıklamalı ka­talogunu hazırladı (Arabische, türkische und persische Handschriften in der Clni- uersitatsbibliothek Bratislava, Bratislava 1961). Onun bir ilim adamı olarak başlı­ca ilgi alanı Osmanlı belgeleriydi ve da­ha çok bunlar hakkında yayın yapıyor­du. Nitekim yayımlanmamış olmakla bir­likte doçentlik tezini de Miskolc'daki 1591-1684 tarihli Osmanlı belgeleri üze­rine hazırlamıştı. Güney Slovakya'da mu­hafaza edilen Osmanlı belgelerini Ri- mavskâ Sobota v case osmansko-tu- reckeho panstva adı altında yayımla­yan (Bratislava 1974) Blaskovics'in ilgisi­ni daha çok tarihî belgeler üzerinde yo­ğunlaştırması, Slovakya'da Osmanlı ta­rihi araştırmaları kuruluşlarının teşek­külüne ön ayak olmuştur. Son eseri, Uy- var eyaletinin üç defterini bir arada ya­yımladığı Ersekûjvâr es videke a török hodoltsâg korabân (Budapest 1989) ad­lı kitabıdır.
Blaskovics'in filolojik araştırmaları ise Osmanlı belgeleri üzerine yaptığı çalış­maların bir sonucu olarak bazı lengüis­tik meseleleri içine alır. Bunlar daha çok eski Osmanlı Türkçesi, Çekçe - Slovak­ça ile Türkçe arasındaki münasebetler, Türkçe'den bu dillere geçen kelimeler ve Osmanlı hâkimiyeti döneminde Slovak- ya'daki Osmanlı idaresinde kullanılan Slovakça isimler hakkındadır. Ayrıca Türk edebiyatı tarihi üzerine dersler veren ve Çek-Slovak folklorundaki Türk tesirleri­ne dair bir çalışma yapan Blaskovics'in en büyük arzusu geniş halk kitlelerini Türk kültüründen haberdar etmekti. Bu amaçla yazdığı çeşitli makalelerin yanın­da Türk edebiyatından tercümeler de yaptı. Modern Türk şair ve romancıların­dan başka Tercüman Mahmud'un 7a- rîh-i Üngürus adlı Macar tarihini çevir­di (A Magyarok törtenete, Budapest 1982). Türk Dil Kurumu'nun fahrî üyesi olan (1957) Blaskovics'e Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından da ilmî ve kültürel çalışmalarından dolayı 1975'te şeref be­ratı verilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :
V. Kopçan, "Zum siebzing Geburtstag von Jozef Blaskovic", AAS Brat., XVI (1980), s. 9- 18; a.mlf., Ar.O, Llll (1985), s. 365-368.
V. KOPÇAN
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 6. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.