Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CANTINEAU, JEAN KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1899-1956) Sâmî diller üzerindeki çalışmalarıyla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
Epinal'de (Vosges) doğdu. Çocukluğu Paris yakınlarındaki Saint-Cloud'da geçti. Orta öğrenimini Saint Louis'de tamamladıktan sonra Aixen-Provence'da klasik diller üzerine lisans (1924) ve yük­sek lisans (1926) yaptı; ayrıca Ecole Pratique des Hautes Etudes'den ve Ecole du Louvre'dan diploma aldı (1928, 1929).
1927-1933 yılları arasında üyesi oldu­ğu İnstitut Français de Damas adına, Ârâmî dil ve kültürünü benimsemiş Arap kökenli eski Nabatîler'in oturduğu böl­gede, arkasından da Palmira'da (Tedmür) araştırmalar yaparak Ârâmîce'nin Naba- tî ve Tedmürî lehçelerini inceledi. 1933'- ten sonra Kuzey Afrika'ya geçerek Ceza­yir Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesin­de Sâmî diller ve genel dil bilimi üzerine dersler verdi. Bu arada Sorbonne Üniver­sitesine sunduğu Le dialecte arabe de Palmyre ve Grammaire du palmyrenien epigraphique adlı tezlerle doktor unva­nını aldı (1935); ertesi yıl da Cezayir Üni­versitesi'ndeki çalışmalarıyla profesör oldu. Bu üniversitede bir fonetik labora- tuvarı açtı. 1947 yılına kadar görevini sürdürdükten sonra Fransa'ya dönerek Paris'teki Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes'ta yeni kurulan Do­ğu Arapçası kürsüsünün başına geçti. Burada 1954 yılına kadar çalışan Canti­neau, hayatının son dönemlerinde yer­leştiği Paris yakınlarındaki Sainte-Ge- neviöve-des-Bois'da 8 Nisan 1956 tari­hinde öldü.
Acadömie des Inscriptions et Belles Letteres, Sociâtâ Asiatique, Sociâtâ Lin- guistique de Paris, Groupe Linguistique d'Etudes Chamito-S6mitiques, Deutsche Morgenlândische Gesellschaft ve Linguis- tic Society of America gibi çeşitli bilim kuruluşlarına üye olan Cantineau ünlü Orbis mecmuasının da yayın kurulunda idi.
Eserleri. Cantineau'nun Arapça dil bi­limi, Arap lehçeleri, genel dil bilimi, Sâ­mî dil bilimi ve yazıtları hakkında olmak üzere dört grupta toplanabilecek eser­lerinin başlıcaları şunlardır: 1. Le Naba- teen. Nabatî dili ve grameriyle ilgili iki ciltlik bir eser olup bu konuda yapılmış ilk düzenli çalışmadır. Fondation Bordin şeref ödülüne lâyık görülen eserin I. cildi (Notions generales, ecriture, grammaire, Paris 1930) gramerle ilgili olup II. Cildi (Choix de textes, Lexique,Paris 1932) seçme metinler ve bir lugatçeden oluşmaktadır. 2. Inventaire des inscriptions de Palmyre(Beyrut 1930-1949). Toplam on fasikülden meydana gelen bir Tedmür kitâbeleri envanteridir. 3. Le dialecte arabe de Palmyre(Beyrut 1934). Tedmür Arap lehçesiyle ilgilidir. 4. Grammaire du palmyrenien epigraphique (Kahire 1935). Kitabelerde kullanılan Tedmür dilinin grameri konusundadır. S. Cours de phonetique arabe(Millon 1941). İkinci baskısı Phonologie et phonetique arabe adıyla yapılan eser, Cezayir Üniversitesi'nde verdiği Arapça'nın fonetiğiyle ilgili dersin notlarından oluşmaktadır. 6. Les parlers arabes du Hörân (Paris 1946) Havran Arapçası üzerine kaleme alınmış bir çalışmadır. 7. Principes de Phonologie(Paris 1948). N. S. Troubetzkoy'un Grundziige der Phonologie adlı eserinin Fransızca tercümesi olup genel fonolojiyle ilgilidir. 8. Manuel elementaire d'arabe oriental (parter de DamasIParis 1953]). Doğu (Dımaşk) Arapçası üzerine Y. Helbaoui ile birlikte hazırladığı bir el kitabıdır.
Özellikle kitâbeler ve Sâmî dil bilimi üzerine yaptığı çalışmalarla, Acadâmiedes İnscriptions et Belles Lettres tarafından Clermont-Ganneau ödülüne lâyık görülen (1953) Cantineau'nun çeşitli dergi ve armağanlarda yayımlanmış elli kadar makale ve tebliği de bulunmaktadır (bk. Fleisch-Starcky, s. 18-20).
BİBLİYOGRAFYA :
J. D. Pearson, lrıdex Islamicus 1906-1955, London 1958, s. 9, 57, 293, 460, 700, 705, 722, 723, 725, 726, 820; a.mlf., Index Islamicus 1956-1960, London 1962, s. 242; a.mlf. - D. Grimvvood - J. D. Hopwood, Arab Islamic Bibliography, Sussex 1977, s. 73; A. S. Fulton -M. Lings, Second Supplementary Catalogue of Arabic Printed Books in the British Museum, London 1959, s. 234; Seyyed Hossein Nasr, An Annotated Bibliography of Islamic Science, Tahran 1358/1978, II, 136; H. Fleisch - J. Starcky, "Jean Cantineau", ZDMC, CVIII (1958),
s. 14-20; TA, IX, 348.
 CENGİZ KALLEK
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.