Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları






 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CASIRI, MİCHAEL KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1710-1791) Şarkiyat alanında modern kataloglama sistemini kuran araştırmacılardan biri.
Çeşitli kültürlerin kaynaştığı ve yoğun olduğu Lübnan'ın Trablusşam şehrinde doğdu. İlk gençlik yıllarında Katolik misyonerlerin tesiri altında kaldı ve daha sonra onlar tarafından Roma'ya götürüldü. Burada Collegio dei Maroniti'de tahsil görerek Latince ile birlikte Şark dilleri üzerindeki bilgisini ilerletti ve bu alanda başarı kazandı. O sıralarda, kendisi gibi Lübnanlı bir Mârûnî din adamı olan ve İtalya'da çalışmalarını sürdüren As- semani ile tanıştı; devrin ileri gelen kül­tür ve ilim adamları ile temaslarını art­tırdı. 1748 yılında İspanya'da Escurial Sarayı'nda bulunan Arapça yazma eser­lerin katalogunu hazırlamakla görevlen­dirildi; 1763'te de bu ünlü saray-manas­tırın kütüphane müdürlüğüne getirildi ve ölünceye kadar bu görevde kaldı. Ca- siri, İspanya Kralı II. Felipe'nin (1556- 1598) Madrid yakınlarındaki San Loren- zo del Escurial'de yaptırdığı bu sarayın yine onun döneminde kurulmasına baş­lanan kütüphanesinde ömrünü geçirmiş ve bir asır önce büyük bir yangında ço­ğu yanmış olan Arapça yazmalardan ge­riye kalan 1851 tanesini, 1760-1770 yıl­larında Madrid'de basılan ve iki cilt tutan Bibliotheca Arabico - Hispana Escu- rialensis adlı katalogunda tarif ve tah­lil ederek alıntı yaptığı seçme parçalar­la ilim âlemine tanıtmıştır. Birinci ciltte filoloji, lügat, edebiyat, siyaset, tıp, ma­tematik ve ilâhiyat, ikinci ciltte coğrafya ve tarih konuları üzerinde kaleme alın­mış eserler yer alır.
Bu katalog, İspanya'daki Arap-İslâm medeniyeti üzerine XIX. yüzyılda mey­dana getirilen bütün çalışmaların âdeta çekirdeğini oluşturur. Casiri'nin özellik­le alıntılar yaparak haklarında geniş bil­gi verdiği yazmalar bu alanda yapılan ilmî çalışmalara ışık tutmuş ve hızlan­malarına yol açmıştır. Eserin yayımlan­masından bir asır sonra şarkiyatçı Hart- wig Derenbourg (ö. 1908) geniş ölçüde bu çalışmadan faydalanmak suretiyle Escurial'deki yazmaları tekrar ele almış ve daha sistemli biçimde hazırladığı, fa­kat bitiremediği katalogunu Les ma- nuscrits arabes de l'Escorial adıyla ya­yımlamıştır (Paris 1884).
BİBLİYOGRAFYA;

  1. Gabrieli, Manuale di bibliografia musul- mana, Roma 1916, s. 221-222; J. Fück, Die Arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955, s. 125-126; Necîb el-Akikl, ei-Müsteşrikün. Ka­hire 1980, III, 328; Bedevi, Meusû'atü'1-müs­teşrikin, s. 260-270; P. Massad, "Casiri y uno de sus estudios ineditos", Bolletin Royal Aca- demia Historica, sy. 144 (1959), s. 15-47; Paz Fernândez. "Arabismo espanol del siglo XVIII, origen de una quimera" (Felix Maria Pareja, Cuadernos de la Biblioteca Islâmicâ içinde), Madrid 1991, s. 5-12, 32, 51-52; Gr.E, IX, 670; Enciclopedia Clniuersal llustrada Europeo- Americano, XII, 153; TA, IX, 459.

MAHMUT H. ŞAKİROĞLU
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.