Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CASKEL, WERNER KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1896-1970) Alman şarkiyatçısı.
5 Mart 1896 tarihinde Danzig şehrin­de doğdu. 1914'te Tübingen Üniversite­si'nde ilâhiyat ve Farsça okumaya başla­dı. Aynı yılın sonlarına doğru Berlin'e gi­dip tahsiline orada devam etti ve meş­hur Delitzsch'ten Kur'an üzerine dersler aldı. 1. Dünya Savaşı'nda Anadolu, Filis­tin, Suriye ve Mezopotamya'daki askerî hizmetleri sırasında Türkçe öğrendi. Sa­vaşın ardından Berlin'de öğrenimine de­vam etti. Daha sonra Leipzig'e gidip özel­likle A. Fischer ve R. Hartmann'ın reh­berliğinde Arabiyat ve İslâmiyat konularında araştırmalar yaptı. 1924 Temmuzunda dinler tarihi sahasında hazırladığı tezle doktor oldu. Aynı yıl, daha önce hizmetine girdiği Alman diplomat ve arkeologu Max Freiherr von Oppenheim'ın
araştırma seferlerinin neticelerini İlmî bakımdan değerlendirmeye başladı. 1928 yılında Berlin Üniversitesi'nde doçent oldu ve 1930'da Greifsvvald Üniversitesi'nde doçent kadrosuna tayin edildi. Ancak 1933 yılında Naziler'in iktidara gelmesiyle profesörlüğe yükselmesi imkânsızlaştığı gibi 1938'de doçentlikten de azledildi. II. Dünya Savaşı sırasında Von Oppenheim Vakffnda çalıştı. Daha sonra savaşta dağılan ve büyük kısmı tahrip edilen vakfın mal varlığı onun şahsî çabasıyla toparlanarak Köln'de yeni kurulan vakfa dahil edildi. 1946'da Berlin Humboldt Üniversitesi'nde profesör oldu. 1948'de Köln Üniversitesi'nde yeni kurulan Şark Filolojisi Kürsüsü'ne getirildi. 1964'te emekliye ayrıldı, 28 Ocak
1970 tarihinde öldü.
Caskel, ünlü Arabiyatçı August Fischer'in talebesi olarak onun ekolünü devam ettirmiştir. Kendisinin 70. doğum yıl dönümünde (1966) çıkarılan armağanda (Festschrift Werner Caskel zum siebzigsten Geburtstag 5 Mârz 1966,nşr. Erwin Graf, Leiden 1968) "Erinnerungen" başlığıyla yazdığı hâtıratında Alman şarkiyatçılığının 1939'a kadarki tarihçesi yer alır. Eserlerinin başlıcaları Das Schicksal inder altarabischen Poesie(doktora tezi, Leipzig 1926) ve Aijâm al-Arab(doçentlik tezi, Islamica,IV [ 1931 ], s. 1-99) İle iki ciltlik Gamharat an-nasab, die Genealogie des ibn al-Kalbidir (Leiden 1966; bu eseri G. Strenzick ile birlikte neşretmiştir). Son eserde Caskel, kendisine ait olan "İslâm'dan önceki Arabistan tarihi destanlardan ibarettir" hipotezine göre tarihî gerçekleri ortaya koyarken eski Arap şiirinden hareket edip şiiri tarihî kaynak olarak değerlendirir. Ayrıca Von Oppenheim'ın araştırmalarını bir araya toplayan dört ciltlik büyük eserin [Die Beduinen,1-111, teipzig 1939-1952; IV, Wiesbaden 1968) I ve 11. ciltlerini Brâunlich'le birlikte. 111 ve IV. ciltlerini ise tek başına derlemiştir.
BİBLİYOGRAFYA :
Necîb el-Akîkî, el-MüsteşrikCın, Kahire 1980, 465-466; Bedevî, Mevsû'atü'1-müsteşrikin, s. 314-316; "ed-Düktûr Werner Caskel", Mecelletü 1-'Arab, V/10, Riyad 1971, s. 961-963; Meyer, "Werner Caskel", ZDMG, sy. 122 (1972), s. 1-5.
H. AHMED SCHMİEDE

KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.