Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CELÂLZÂDE MUHYİDDİN AMÂSÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Fâtih Sultan Mehmed devrinde şöhret bulan Osmanlı hattatı.
AmasyalI olup meşhur hattat Celâl Amâsî'nin oğlu. Cemal Amâsî'nin kar­deşi, Şeyh Hamdullah'ın halazadesidir. Amasya'da valilik yapan Şehzade 11. Ba­yezid'in sanatkârları teşvik ve himaye etmesi sonucu bir kültür ve sanat merkezi haline gelen bu şehirde yetişmiştir. Aklâm-ı sitte*yi babasından öğrenerek icâzet aldı. İçinde bulunduğu çevrenin hat sanatına olan rağbet ve desteğiyle kendini yetiştirerek Fâtih devrinin (1451-1481) ünlü hattatları arasına
girdi.
Hayatı hakkında çok az bilgi bulunmakla beraber Celâlzâde'nin yaklaşık 100 yıl yaşadığı ve Kanûnî Sultan Süleyman zamanında da hayatta olduğu bilinmektedir. Gülzâr-ı Savâb'da kaydedildiğine göre Kanûnî cülûsunun ilk aylarında. dedesinin dostu Şeyh Hamdullah'ı saraya davet ederek kendisinden bir Mushaf-ı Şerif yazmasını istedi. Hamdullah ihtiyarlığını ileri sürerek Celâlzâde'yi tavsiye etti. Bunun üzerine Celâlzâde Amasya'dan davet edilerek bir mushaf yazmakla görevlendirildi. Mushafın yazılması bittikten sonra kendisine 1000 filori câize verildi. Ayrıca İstanbul'da kalması için yapılan teklifi kabul etmeyip memleketine döndü ve orada vefat etti.
Anadolu'nun yedi büyük hat üstadın­dan biri kabul edilen Celâlzâde Muhyid- din'in yazısının bilinen tek örneği, Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyonunda bulunan nesih hatla yazılmış "Kaşîdetü'l-bürV- dir. XV. yüzyıl Osmanlı hattının karakte­rini taşıyan bu eser, onun Yâküt el-Müs- ta'sımî yolundan farklı, daha sevimli ve yuvarlak harfleriyle yeni bir üslûbun sa­hibi olduğunu göstermektedir. Menâ- kıb-ı Hünerverân da. "Celâloğlu ki hat- tât-ı cihândır / Nazîri gelmemiş nesh ü celîde" beytiyle onun nesih ve celîde üs­tat olduğu ifade edilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :
Âlî, Menâkıb-ı Hüneruerân, s. 30; Gülzâr Sauâb, s. 19; Suyolcuzâde, Deuhatul-küttât s. 116; Müstakimzâde, Tuhfe, s, 515; Mustafa Hilmi Efendi, Mîzânü'l-hat, Millet Ktp., A Emîrî, Tarih, nr. 812, s. 142-143; Habib, Ha:ue Hattâtân, İstanbul 1306, s. 82, 83; Fevzi Olcay, Amasya Meşâhiri, İÜ Ktp., TY, nr. 9382. s. 150; Amasya Târihi, I, 222; Ayverdi. Fâtih Deuri Hattatları, s. 47, 48; Uzunçarşılı, Osman lı Tarihi, II, 515.
MUHİTTİN SERİS
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.