Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEMÂLEDDİN EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Kasımpaşalı (1871-1937) Zâkirbaşı, şeyh ve mûsikişinas. İstanbul Kasımpaşa'da doğdu. Fâtih Camii dersiamlarından Kasımpaşa Küçük Piyâle Camii imamı Abdülkadir Efendinin oğludur. İlk tahsilini Kasımpaşa'da­ki Abdülkadir Çavuş Mektebi'nde yaptı. Bahriye Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra Beyazıt Camii'ndeki cami derslerine de­vam ederek devrin tanınmış âlimlerin­den faydalandı. Bunlar arasında, Dîvân-ı Hâfız'iokuduğu Şeyh Erbilli Esad Efen­di ile Şahîh-i Buhârîokuduğu Trabzon­lu Hoca Hüsnü Efendi en meşhurlarıdır. Yirmi yaşlarında iken hıfzını tamamla­dı. Bir yıl sonra babasının vefatı üzeri­ne Küçük Piyâle Camii imamlığına tab ­edildi. 1894'te intisap ettiği Kasımpaşa - daki Paşmakçı Ali Efendi Kâdirî Dergâ-ı postnişini Selânikli Mehmed Efendi'ce- hilâfet aldı. Ayrıca 1 Aralık 1899 tarihi­de, on beş yıl kadar devam ettiği ve zâ kirbaşılık yaptığı Yeşiltulumba'daki Ha­lim Efendi Rifâî Dergâhı'nda Şeyh Mus­tafa Efendi'den taç ve hırka giydi. 191C da Üsküdar'daki Himmetzâde Tekkes şeyhi Abdülhay Efendi'den de taç giy: Paşmakçı Ali Efendi Dergâhı meşihat- na getirildi. Bu arada 1886-1907 yıl a rında Orman ve Meâdin Nezâreti Mut; sebe Vâridât Kısmı'nda çalıştı. Bir sûra Yeşiltulumba'daki dergâhın şeyh vekr . ğinde bulundu. 16 Haziran 1937'de \a- fat etti ve Kasımpaşa'daki Kulaksız zarlığfna gömüldü.
Mehmed Cemâleddin Efendi, EyyCrf Zekâi Dede, Kasımpaşa Mevlevîhânes kudümzenbaşısı Şevki Dede, Bahara Mevlevîhânesi kudümzenbaşısı Şeyh Â~ Dede gibi tanınmış mûsikişinaslarda- mûsiki bilgisini geliştirdi. Önceleri zâ- kirbaşı Yaşar Baba, daha sonra sıras . la Haydarhâne şeyhi Hâfız Ahmed, K. rımlı İsmâil Hakkı, Yâlelci Hâfız Musta­fa, Şâzeiî şeyhi Tahsin efendilerden c:ı' eserler, Yeniköylü Haşan Sırrı Efene den de din dışı eserler meşketti. ZiKr idare etme usulünü de Şeyh Vefâ tû-- bedarı Osman Efendi'den öğrendi.
Kasımpaşa'daki Hüsâmeddin Uşşa-: Hankahı, Arapzâde, Pişmâniye ve Sâ~ Efendi tekkeleriyle Fatih'teki Tâhir Aça. Cerrahpaşa'daki Taştekneler tekkele- zâkirbaşılığında da bulundu. Hüsâme: din Uşşâkî Hankahı'ndaki zâkirbaşı Ş otuz yıldan fazla devam etmiştir. Kü­veti i bir hâfızası ve zengin bir reperr. varı vardı. Yetiştirdiği talebeler araş.- da Hâfız Kemal, Sadettin Kaynak, Kern Batanay ve Sadi Hoşses en meşhurla'- dır. Bestelediği eserlerden ise zama' miza ancak iki İlâhisi ulaşmıştır.
Cemâleddin Efendi asıl haklı şöhret: ni zâkirbaşılıkta kazanmış, ayrıca ses nin güzelliği ve mûsiki bilgisiyle de za­manın önemli mûsikişinaslan araşınca yer almıştır.
BİBLİYOGRAFYA;
Hüseyin Vassâf. Sefine, IV, 227-228; V, 271; Ergun, Antoloji, II, 444, 656, 660, 6cl Ali Rıza Sağman, Meulid Nasıl Okunur ue - lidhanlar, İstanbul 1951, I, 210; İbnülemin. Sadâ, s. 113-114; R. Ekrem Koçu, "Cemaledir Efendi (Hâfız Mehmed)", islA, VI, 3436-343* Öztuna. BTMA, I, 175.
NURİ ÖZOK
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.