Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEMÎL B. MAMER KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ebû Ma'mer Cemîl b. Ma'mer b. Habîb el-Kureşî el-Cumahî Sahâbî. İslâmiyet'ten önce babasıyla birlikte Ficâr Savaşı'na katıldığı rivayet edilir. Ce- mîlü Büseyne diye tanınan meşhur Arap şairi Cemîl b. Abdullah b. Ma'mer el-Uzri ile bir ilgisi yoktur. Cemîl b. Ma'mer, Hz. Ömer'in müslüman olduğunu Mekke- liler'e ilân etmesiyle tanınır. Ömer müs­lüman olduğunu herkese duyurmak için Kureyş içinde söz taşımakla tanınan Ce­mîl b. Ma'mer'i buldu ve ona müslüman olduğunu, fakat bu durumu kimseye söylememesini tenbih etti. Cemîl ise he­men Mekkeliler'in toplandığı yere koştu ve, "Ömer dinden çıkmış!" diye bağıra­rak onun müslüman olduğunu ilân etti. Peşinden gelen Hz. Ömer ise dinden çık­madığını, aksine müslüman olduğunu söyledi.
"Allah bir adamın içinde iki kalp ya­ratmamıştır" meâlindeki âyetin (el-Ah- zâb 33/4) kendileri hakkında nâzil ol­duğu söylenen kişilerden biri de Cemil'­dir. Onun müslüman olmadan önce çok akıllı sayıldığı veya iki kalbi olduğunu, bu sebeple de Hz. Peygamber den çok şey öğrendiğini iddia ettiği için "zü'l-kal- beyn" lakabıyla anıldığı kaydedilmekte­dir. Cemîl 630'da epeyce ihtiyarladığı sı­ralarda müslüman oldu. Babası da sa­hâbî idi. Huneyn Savaşı'na katıldı ve şair Ebû Hırâş el-Hüzelî'nin bir mersiye ile yâdettiği Züheyr b. el-Ebcer (el-Egar, el- Acve) el-Hüzeiryi öldürdü. Mısır'ın fethi­ne de iştirak eden Cemîl b. Ma'mer Hz. Ömer zamanında 100 yaşlarında iken vefat etti.
BİBLİYOGRAFYA;
İbn İshak. es-Sîre, s. 164; İbn Hişâm, es-Sf- re, I, 348-349; IV, 472-473; Zübeyrî, Nesebü Kureyş, s. 394-395; İbn Şebbe, Târîhu'l-Medî- neti'T münevvere, III, 792-793; Müberred, el- Kâmil (nşr. Muhammed Ahmed ed-Dâiî), Bey­rut 1406/1986, II, 564-567; İbn Abdülber, el- İstfâb, I, 236; İbnü'l-Esîr, Üsdul-ğabe, I, 351; Fâsî, el-^İkdüş-semîn, III, 442-443; İbn Hacer. el-lşâbe, I, 244.
İSMAİL L. ÇAKAN
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.