Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEMİL ÇETO OLAYI

(20 Mayıs-7 Haziran 1920) Mondros Mütarekesinden sonra Doğu Anadolu'da bir Kürdistan kurma istekleri gün geçtikçe yaygınlaşmıştı. Bir yandan İngilizler, diğer yandan da bazı aşiret reisleri Varto, Karlıova, Malazgirt, Bulanık ve Hınıs bölgelerinde büyük çabalar harcamışlar; şeriatın kaldırılacağını söyleyerek şeyh ve hocalan da kendi yanlarına çekmeye çalışmışlardı. Hatta Kürtçe konuşulmasını telkin edip Kürtçe eserler yayınladıktan sonra bu fikri destekleyenleri de silahlandır-mışlardı. Buna rağmen, özellikle İngilizlerin kışkırtma ve paralarıyla Kürt aşiretlerini sözkonusu dava etrafında toplama çabası istenen ölçülere ulaşmamış; Kürt aşiretlerinin bütününü aynı fikir etrafında toplayamamıştı. Ayrıca İngilizlerin bu başarısızlığında, Kürtlerin İngilizler tarafından Ermenistan davasına feda edilmek istenmeleri gerçeğinin farkına varmalarının da büyük payı bulunuyordu. Aynı dönemde, Erzurum civarındaki Kürtler, İstanbul'un İtilaf devletlerince işgalini protesto ederlerken Cemil Çeto gibi bazı Kürtler de Güneydoğu Anadolu'da hayalî bir Kürdistan uğruna huzursuzluklar çıkarmaktaydı.
Cemil Çeto, Garzan'da Bahtiyar aşireti reisi idi. Bazı aşiret reislerini kendi etrafında toplayarak bölgede hükümet kurmak istemiş; birçok soygun ve silahlı sataşmalara girişmişti. Tabiatıyla Cemil Çeto, İngiliz ve Fransızların Ankara hükümetine karşı başlattıkları olumsuz propagandasının etkisi altındaydı. Bundan cesaret alarak Reşkotan aşireti reisi Sabri'ye bir mektup yazmış; hükümet ve orduyu ortadan kaldırmak için Garzan'da bütün aşiretleri birleştirdiği iddiasında bulunmuş ise de, Reşkotan aşireti reisi bu birleşme teklifini reddetmişti.
Bu arada, Mayıs 1920'de Haydaranlı aşireti reisi Hüseyin Paşa, Aynkasır"da Cemil Çeto'yu ziyaret ederek İstanbul'da faaliyette bulunan Kürt Teali ve Teavün  Cemiyeti'nin  yayınladığı  bildirileri   Garzan'da dağıtmıştı. Bu bildirilerde, İtilaf devletleri tarafından Kuva-yı Milliye'nin dağıtılacağı ve bir Kürdistan kurulacağı belirtilerek silahlı ve hazır bulunulması isteniyordu. Bundan da cesaret alan Cemil Çeto, 300 kadar adamıyla Garzan bölgesine hakim
oldu.
Bunun üzerine 13. Kolordu Komutanlığı, 2. Tü-men'e Cemil Çeto'ya karşı harekete geçilmesi emrini verdi. 2. Tümen de 1. Piyade Alayı 1. taburunu daha da güçlendirerek 20 Mayıs 1920'de Cemil Çeto'nun üzerine gönderdi. Kısa zamanda etrafı kuşatılan Cemil Çeto kuvvetleri, sonunda kısmen dağıldılar ve kısmen de esir edildiler. Cemil Çeto ise, dört oğlu ile birlikte 7 Haziran 1920'de teslim oldu ve böylece bir isyan girişimi daha önlenmiş oldu.
KAYNAK: MİLLÎ MÜCADELEDE İÇ AYAKLANMALAR, Mustafa Budak, Yeni Şafak Kitaplığı: 14 Yakın Tarih Dizisi: 4 İstanbul 1995

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.