Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CHERBONNEAU, JACQUES AUGUSTE KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1813-1882) Fransız şarkiyatçısı. 28 Ağustos 1813'te La Chapelle Blanc- he'ta doğdu. Paris'teki Ecole des Lan- gues Orientales'de meşhur müsteşrik­lerden Silvestre de Sacy ile Caussin de Perceval'den Arapça öğrendi. Fransız hükümeti onu Arapça öğretmeni olarak Cezayir'in Konstantin şehrine gönderdi, okulların düzenlenmesi ve ders kitapla­rının yazılması görevini de kendisine ver­di. 1879'da Paris'e döndü ve mezun ol­duğu okula Arapça profesörü tayin edil­di. 1882 yılında Paris'te öldü.
Eserleri. Cherbonneau Cezayir'de Arap dili, edebiyatı ve lehçeleri üzerinde, ay­rıca Fâtımîler ve Benî Hafs gibi devlet­ler başta olmak üzere İslâm tarihine ait çeşitli konularda çalışmalar yaptı. Ba­zı kaynak eserlerin metinlerini ve Fran­sızca tercümelerini yayımladı. Müstakil eserleri şunlardır; Essai sur l'histoire de la litterature arabe au Sudan (Kons- tantine 1856); Dictionnaire Français- arabe (Paris 1876); Fables de Lokman (Paris 1847, 1925); Anecdotes musul- manes (Cezayir 1847), Exercices sur la lecture des manuscrits arabes (1852); Traite methodigue de la conjugaıson Arabe dans la dialect Algerien (Paris 1854); Leçon de lecture Arabe (Paris 1856).
Cherbonneau, İbn Vâdirân'ın Târîhu Tûnis, İbn Hammâd'ın Kitâbü'n-Nübe- zi'l-muhtâce, Ebü'l-Hayr el-İşbîlî'nin Ki- tâbul-Filâha, İbn Battûta'nın Rihle, Abderî'nin er-Rihletüî-Mağribiyye, İbn Kunfüz'ün el-Fârisiyye ve İbnü'l-Kütiyye'nin Târihu iftitahi'l-Endelüs adlı eser­lerinden bazı bölümleri Fransızca'ya çe­virerek yayımlamıştır (lndex Islamicus, s. 277, 327, 333-335, 694). Ayrıca başta Jour­nal Asiatique olmak üzere Revue Af- ricaine, Nouvelles annales des voya- ges, Revue orientale et algerienne, Revue de geographie, Revue de l'Ori- ent gibi belli başlı dergilerde 100'e ya­kın makale yazmıştır.
BİBLİYOGRAFYA :
Serkîs. Muccem, I, 1108; II, 1594; Ebü'l-Ka­sım Sehâb, Ferheng-i Hâoerşinâsân, Tahran, ts., s. 96-97; Ziriklî, el-A'lâm, II, 94; J. Fück, Die Arabischen Studierı in Europa, Leipzig 1955, s. 203; el-Kâmûsü'l-İslâmî, IV, 74; Necîb el-Akikî, el-Müsteşrikün, Kahire 1964, I, 198- 199; W. H. Behn, lndex Islamicus 1665-1905, Millersville 1989, bk. İndeks; L. Drapeyron, "M. Auguste Cherbonneau; Son travaux publies dans la Revue de geographie", Revue de geographie, XII, Paris 1883, s. 42-45; TA, X, 406; ML, II, 920.
MUSTAFA FAYDA
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.