Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİMLE İLGİLİ SORULARA CEVAPLAR

O Cinsiyet ve üreme konusunda çocuğumu bilgilendirmeli miyim?
Evet. Bu işi siz yapmadığınızda başka kanallar devreye girecektir. Bu konudaki bilgileri çocuktan saklamanın hiçbir anla¬mı yoktur. Önemli olan nasıl, ne zaman verileceğidir.
Çocuklar bilgilendirilirken onların kafasındaki muammanın aydınlatılma hedefi güdülmeli, ancak merakını arttıracak şe¬kilde uzatma ve tariflere girilmemelidir. Çocuğa, insan haya¬tının en önemli yönlerinden biri olan üreme konusunu ana babasından öğrenme fırsatı tanınmalıdır. Çoğumuz, cinsiyet ve üreme konusunda, ana babalarımız tarafından yeterince eğitilmemiş olmanın acısını çekmişizdir. Buna rağmen, bu yanlış tutumu kendi çocuklarımıza karşı sürdürmekte de dire¬niriz. Çocuğumuza üremeye ilişkin gerçekleri söylemekten ka¬çınmak saçmadır; yanlış bilgi vermekse sadece saçma olmak¬la kalmayıp aynı zamanda tehlikelidir de.
O Üremeye ait bilgilerle cinsel duygulan tarif etmek arasında fark var mıdır?
Evet. Aradaki farkı gözetmek son derece önemlidir. Küçük ço¬cukların cinsiyet konusundaki ilk soruları, cinsel duygular konusunda değil, üreme konusundadır. Çoğu zaman çocu¬ğun bütün bilmek istediği üremeyle ilgiliyken, ana babalar cinsel duygulara ilişkin konuların anlatımına girişirler. Bu doğ¬ru değildir. Çocuk, henüz bu konuları sindirme safhasına gel¬memiştir. Sadece temel konuları, çocuğun merakını giderecek ölçüde kısa bir şekilde vermelidir. Çocuğunuza cinsiyet konu¬sunu, yani insanların birbirlerine karşı aşk ve bununla birlikte fizikî bir eğilim duyduklarını herhangi bir uygun zamanda a-çabilirsiniz, fakat ilk etapta bunları ele almak doğru olmaz.
O Cinsel hayata ait gerçekleri başkalarından öğrenmesi çoa> ğum için zararlı olabilir mi?
Evet. Üreme ve cinsiyete ait bilgiler son derece önemlidir. O-na bu bilgileri aktaran siz olmalısınız ki çocuğunuz cinsiyet ve üremeye ilişkin gerçeklerin ancak yabancılarla konuşulabile¬ceği düşüncesine kapılmasın. Çocuğunuzla cinsiyet ve üreme konularını tartışmaktan kaçınırsanız bu konuların, "yasak", "kotu", "sözü edilmemesi gereken" şeyler olduğunu düşün¬mesine yol açabilirsiniz. Ayrıca, bu konuyla ilgili bilgileri ver¬me sorumluluğunu üstünüze almanız size çocuğunuzun neler öğrenmiş olduğunu anlama veya yanlış, bulanık düşüncelere kapılmış ise onları aydınlatma imkânı sağlayacaktır. Buna ek olarak sizin ilk bilgi kaynağı olmanız gerekliliğinin belki de en önemli sebebi, bu yoldan alacağı bilgiyi en iyi şekilde kontrol etme imkânına sahip olabilmenizdir. Çünkü çocuğunuzun duygularını en iyi siz anlayabilirsiniz.
O Çocuğuma ne zaman bilgi vermeye başlamalıyım?
Soru sormasını bekleyin. Genellikle çocuklar, iki veya üç gibi çok erken yaşlarda, en geç de dört yaşında soru sormaya baş¬lar. Sorulara çoğu zaman bir çocuk daha bekleyen annenin de¬ğişmiş bedeni veya bir kardeşin dünyaya gelişi yol açar. Çocuk¬ların ilk soruları, genellikle gayet açık ve basittir: "Ben nereden geldim?" veya "Bebekler nereden gelir?" vb. gibi. Bu sorularla karşılaştığınızda gerçeklere dayanarak cevap vermelisiniz.
O Kardeşini açıklarken ona hangi kelimeleri kullanmalıyız?
Bu, büyük ölçüde soruyu sorduğu yaşa ve ailenin tutumuna göre değişir. Fakat yaşı ne olursa olsun dürüst bir şekilde, cı¬cık olarak kavrayabileceği bilgilerle cevap verin. Çabuk ve sade kelimeler kullanın
O Haberi verirken babasının onun yanında olması gerekir mi?
Bu şart değildir. Ama hamileliğin sadece anneye ait olmadı¬ğını çocuğun anlaması açısından faydası olabilir.
O Bu haber ona ne zaman verilmeli?
Bu, çocuğun ailenin içindeki değişiklikleri fark etme hızına bağlıdır. Eğer annesinin hastalandığını görüyor ve huzursuz oluyorsa beklememekte fayda vardır. Ancak haberi ona hamileliğiniz dört veya beş aylık olduğunda vermeniz daha doğru olur. Zira bu dönemde düşük yapma ve diğer riskler azalacaktır. Böylece muhtemel bir tehlikede kafası karışmamış olur.
O Cinsellikten bahsedilme!! mi?
Her türlü açıklama çocuğun yaşına bağlıdır. Eğer küçükse de¬taya gerek yoktur. Ancak durum kafasında çok fazla soru işareti meydana getiriyorsa merakını giderecek cevapları verebilirsiniz. Altı yaşından itibarense daha geniş ama basit bilgileri anlayabilir.
O Doğumun nasıl olacağı açıklanmalı mı?
Bu hassas bir konudur. Eğer muhakkak açıklama ihtiyacı duyuyorsanız doğumun sancılarını ve acılarını anlatmamalısınız. Bazı resimlerin ve kitapların faydası olabilir.
O Hamileliğin nasıl oluştuğunu sorarsa?
"Bebece annesinin karnında büyür, orası bebek için yapılmış özel bir odacıktır." şeklinde bir cevap yeter. Burada kısa, sade cümlelerle verilen cevap önemlidir. Çocuğun anlayacağı benzetmelerle izah edilmelidir.
Bazı anneler rahim (dölyatağı) yerine mide derler. Bu doğru değildir. Yalan söylenmemelidir.
Ayrıca sorulara cevap verilirken ses tonu ve cümlelerin akıcı¬lığı, genel olarak aldığınız tavır ve yüz ifadeniz de önemlidir. Bunlarda bir değişiklik olursa çocuğunuza cinsel bilgilerin apayrı bir konu olduğunu belirtmiş olmaktasınız. Oysa ki en yerinde olan, çocuğun cinsel bilgileri bütün öteki bilgilerden ayırmaması ve hiç olmazsa olgunlaşana kadar, kayıtsız bir tutumla karşılamasıdır. Bulûğ çağına vardığında, cinsel yönden
uyarılmanın ne olduğunu yavaş yavaş anlayacağında, çocuğunuz vermiş olduğunuz genel bilgileri daha gerçekçi, aynı zamanda da daha duygusal bir şekilde çeşitli yönlerden yorumlayabilecektir.
O Üreme konusundaki bilgileri hayvanları örnek göstererek açıklamam uygun olur mu?
Olmaz. Pek çok ana baba, konuya, "kuşlar ve an/ar"dan söz ederek girmenin daha kolay olacağını düşünür. Bu kaçamak bir yoldur, faydası yeterli değildir.
O Çocuğumun sorularını ne ölçüde cevaplandırmalıyım?
Her şeyden önce, verdiğiniz açıklamanın çocuğunuzun mera¬kını dürüst bir şekilde gidermesi gerekir. Çocuğunuz, soruları büyük bir ihtimalle gökteki uçaklara duyduğu tabii merak ve safiyetle sormaktadır. Sorusunu cevaplandırdığınızda merakı tatmin olana kadar soru sormayı sürdürecektir.
Çocuğunuzla ne şekilde konuşmanız gerektiğini tam olarak söylemek mümkün değildir. Ancak ilk sorularını sormaya başlamış normal bir çocuk şu tipte bir açıklamayı kavrayabilecektir:
"Bebe/c, bahçeye dikilen çiçek tohumlarına benzetilebilecek bir tohumdan gelişir. Tohum, annenin midesinin yakınlarında bulunan dölyatağı (uterus -rahim) adlı organda büyür. Annenin gelişmeye hazır pek çok tohumu vardır, fakat her ay bunlardan yalnızca bir tanesi annenin dölyatağına gelir. Tohumun büyüyebilmesi için babanın bedeninde oluşan ve erbezlerin-den gelen bir sıvı gerekir. Babadan gelen bu sıvı (sidikle karıştırılmaması gerekir) sperma (meni) adını taşır ve annenin döl¬yatağına penis yoluyla akıtılır. Böylece penisten annenin döl¬yatağına boşalan sperma, annedeki tohumla karşılaşarak onu büyütmeye başlar. Nasıl bir bitki tohumu toprağa ekilmedikçe gelişemezse, annedeki tohumlar da babanın spermasıyla karşılaşmadıkça büyümeye başlayamaz. Annedeki tohum, baba spermasıyla aşılandıktan sonra, yavaş yavaş büyümeye ve yi¬ne yavaş yavaş bir bebek şeklini almaya başlar."
O Bu cevabı bir çırpıda mı söylesek?
Hayır. Çocuğun sorularına göre merakını tatmin edecek noktada bırakmalısınız.
O Çocuklarımıza evlilik dışı ilişkinin kötülüğünü nasıl anlatalım?
Bulûğ çağına yaklaşan veya girmiş olan bir çocukla konuşurken pek çok ana babanın düştüğü hataya düşülmemelidir. Şöyleki, cinsiyet konusunda ahlâkî açıdan öğüt veren ana baba, cinsiyetin ancak evli olunması şartıyla güzel olduğunu belirtmek gereği duyarlar. Aynı zamanda evlilik öncesi cinsel ilişkilerin kötü olduğunu, hattâ zararlı olduğunu belirtirler ama niçin böyle olduğunu belirtmezler. İşte burada islâmî, ahlâkî ve sosyal yönlerden mahzurlu olduğunu söylemek gereklidir.
O Çocuğum, üreme ve cinsiyetle ilgili soru sormadığında nasıl davranmalıyım?
Bu, ender karşılaşılan bir durumdur. Sebeplerini araştırın. Genellikle çocuk, bilgiyi sizden başka bir kimseden edinmektedir. Geçmişte sormuş olduğu sorulara kaçamak, yalan yanlış cevaplar vermiş veya vermekten kaçınmış iseniz, size sormaya son vermiş olabilir. Bu arada kendisine sizin söylemiş olduklarınızdan çok daha doyurucu ve geniş bilgi veren bir kimseyle karşılaşarak size başvurma gereğini hiçbir zaman hissetmeyebilir.
Çocuğu soru sormaya yöneltmek daha doğru bir yoldur. Ona cesaret verin.
Ergenlik
Ergenlik, cinsel gelişimin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen bir süreç olarak tarif edilebilir.
Erkeklerde ergenlik, testis (yumurtalık) ve penisin (kamış) büyümesi ve cinsel organların çevresinin tüylenmesiyle başlar. Kızlarda ilk işaret, göğüslerin irileşmesidir.
Kızlar için ergenlik, görülebilir bir olayken erkekler için durum farklıdır. Erkek ergenliği, daha çok kişisel ve özel bir olaydır. O kadar özeldir ki çocuğun kendisi bile ergenliğe girdiğini fark etmez.
ABD'de yapılan bir araştırma, erkeklerin ortalama 14 yaşında er¬genliğe girdiğini göstermektedir. Üstelik ergenliğe girme yaşı giderek erkene çekilmektedir. Bunun sebebi de çevresel faktörlere bağlıdır.
Çevresel Faktörler
O    Gıdalarda hormonların rastgele ve yaygın kullanıl'
ması.
O    Daha iyi beslenme. O    Medyadaki cinsellik bombardımanı, bu faktörlerin
başında gelir.

KAYNAK: YAŞAM VE CİNSELLİK, DOÇ. DR. SEFA SAYGILI, MOZAİK YAYINLARI, İSTANBUL, 2002

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.