Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

EVLENİLMESİ YASAK OLAN KADINLAR:

"Geçmişte olanlar hariç, (bundan böyle) babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu fuhuştur, (Allah'ın) hışmıdır ve iğrenç bir yoldur. Size (şunlarla evlenmeniz) haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kızkardeş kızları, sizleri emziren analarınız, süt bacılarınız, karılarınızın anaları, birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız -eğer onlarla birleşmemişseniz, (kızlarını almaktan ötürü) üzerinize bir günah yoktur- kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın karıları ve iki kızkardeşi bir arada almanız. Ancak geçmişte olanlar hariç. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan çok merhamet edendir. (Savaşta esir olarak) ellerinize geçen (cariyeler) müstesna, evli kadınlar (la evlenmeniz) de (yasaklandı, işte bunlar) size Allah'ın yazdığı yasaklardır. Bunlardan ötesini, iffetli yaşamak, zina etmemek şartıyla mallarınızla istemeniz (mehirlerini verip almanız) size helal kılındı. O halde onlardan ne kadar yararlandınızsa, ona karşılık kesilen ücretlerini (mehirlerini) bir hak olarak verin. Mehrin kesiminden sonra karşılıklı anlaşmak (suretiyle kesilenden az veya çok vermeniz) de üzerinize bir günah yoktur. Şüphesiz Allah bilendir, hikmet sahibidir." (54)
Her iffetli  mü'min  kadın,  evlilikte eş seçimi alanına girmez.
(53) Dr. Faruk Beşer: Hanımlara Özel Fetvalar. Cilt 1. Seha Neşriyat.
Mahrem (Kendileriyle Nikâh Kıyılamıyan Yakın Akraba) Kadınlarla Evlenmenin Yasaklanmasının Hikmeti:
a- Kişi ile evlenilmeleri ebedî olarak yasaklanmış olan -annesi, kızı, kızkardeşi, halası, teyzesi ve kardeşinin kızları- arasında sevgi, gözetme ve saygıya dayalı fıtrî sevgi bağları vardır. Evlilik bu alanda yeni sevgi ilişkileri ortaya çıkarmaz ve yeni sevgi kapıları açmaz.
Dahası... Bu alan çerçevesinde eş seçimi birçok zararlara sebep olur. Şöyle ki:
1.   Bu  güçlü   ilişkiler,   evlilik  hayatı   sebebiyle  doğabilecek arızalara maruz kalabilir ve nefrete dönüşebilir. O zaman akrabalık bağları  da  kopar.  Oysa Allah,   bunların  devam  ettirilmesini  emretmektedir.
2.  Nesli cılızlaştırır. Çünkü akraba evliliği -ileride tafsilatlı bir şekilde anlatılacağı üzere- zayıf ve cılız nesillerin ortaya çıkmasına sebep olur.
3.   Akrabalar   arası   ilişkilerin   sıklığına  ve   kadın-erkek   karışımına rağmen eğer akrabaların  evliliği  yasaklanmamış olsaydı, toplum ahlâkî bir çözüntü ile karşı karşıya kalır ve aile içi bağların kopmasına sebep olurdu.
b- Süt akrabalığı da soy akrabalığı gibidir.
Kur'an-ı Kerim, süt akrabalığından iki sınıfı nass olarak haram kılmıştır: Bu iki sınıf: Süt anneleriyle süt kardeşleridir. Sünnet de, soy akrabalarında olduğu gibi süt akrabalığının da diğerlerine sirayet ettiğini genel bir kural ile ortaya koymuştur. Nitekim Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: "Süt emme, nesebin haram kıldığı her şeyi haram kılar." (55)
c- Bir de sonradan ortaya çıkan bağlar var ki onlar da aslî bağların hükmünü taşırlar. Çünkü burada da ihtilat (kadın-erkek karışımı) ve gözetilmesi gereken saygınlık sözkonusudur. .
Bu çerçevede (nikâhları kıyılamıyan mahrem kadınlar) şunlardan oluşur:
1- Sırf nikâh akdi sebebiyle zevcenin annesi.
(54)  Kur'an-ı Kerim, Nisa:22-24
(55)  Buharî, Aişe, ibnu Abbas ve Ümmu Habibe'den hem bu anlamda benzer anlamlarla ve hem de aynı lafızla zikretmiştir, (bk. el-Feth, IX. 114-119) Müslim, Ali, ibnu Abbas ve Ümmu Habibe'den nakletmiştir. (bk. Nevevî, I. 23). Ahmed, Ali ve ibnu Abbas'tan birçok yerde rivayet etmiştir. (Meselâ bk. II. 249, III. 282, IV. 166, V. 18, Maarif baskısı) Tirmizî, Hz. Ali'den nakletmiş ve Aişe, ibnu Abbas ve Ümmii Habibe'den de bu konuda rivayetlerin bulunduğuna dikkat çekmiş ve hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. (Tirmizî, III. 452) Ayrıca bk. ibnu Mâce, I. 623; Ebu Davud, II. 299; Nesâi, II. 82
2- Duhûl (zifaf) vaki olan zevcenin kızı.
3- Öz oğlunun zevcesi.
İslâm, ayrıca üç sınıf kadında insanî birtakım değerleri hesaba katmıştır:
1- Babanın zevcesi.
2- İki kızkardeşi bir arada bulundurmak.
3- Evli kadın.
KAYNAK: EVLİLİK VE CİNSEL HAYAT, ASIM UYSAL, UYSAL KİTABEVİ, KONYA, 1999

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.