Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

GÖZÜ DEĞEN NE YAPMALI?

Resûlullah aleyhissalâtu vesselam, kaydettiğimiz üzere göz değme hâdisesine karşı bir kısım önleyici tedbirler tavsiye eder. Bunların bazısı, gözü değen zâtla ilgilidir. Bu cümleden olarak Aleyhissalâtu vesselam, böyle kimselere, hoşlarına giden bir şey gördüğü zaman, bârekallah diye tebrîkde bulunmalarını tavsiye etmektedir. Nesâî ve İbnu Mace'de yine Ebu Ümâme'âen gelen bir başka vecihte: "Biriniz kardeşinde hoşuna giden bir şey görünce ona bereket duası ediversin" buyunılmuştur. "Allah onu sana mübarek kılsın. Hakkında hayırlı kılsın" mânasına gelen bârekallah duasının gözdeki değmesinden korkulan hassayı gidereceği beyan edilmiştir. İbnu Abdilberr der ki: "Kişi, bu durumda, "Tebârekalîahu Ahsenu'l halikın"; "Allahümme bârik fihi" demelidir. "Herhangi bir şey, hoşuna giden herkesin, tebrîk duası okuması ona vâcibtir. Bereket duasında bulununca muhakkak surette mahzur bertaraf olur." el-Mâziri der ki: "Burada hâsıl olan tesir, izahı ve anlaşılması aklen mümkün olmayan' hâdiselerdendir. Her bilinen şeyin mahiyetini kavramak aklın gücü dışındadır.  Öyleyse mahiyeti anlaşılmadı  diye bu hâdisenin inkarı gerekmez. Müteşerri yani şeriata bağlı, dindar biri bunu kabulde zorluk çekerse, kendisine: "Allah ve Resulü daha iyi bilir" demesini tavsiye eder, tecrübenin bunu destekleyip, müşahedenin de te'yîd  ettiğini söyleriz. Fakat mütefelsifyani şahsî kanaatiyle hareket edip dinî kaynaklara itibar etmeyen biri, bu tedaviyi anlamakta zorluk çeker, inkara kalkarsa, onu kısa yoldan reddetmek en doğru yoldur. Çünkü, ona göre de ilaçlar, mahiyeti bilinmeyen bir kuvvetle tesîr hâsıl eder. Ve durumu bu olan yani nazarlarında mahiyeti meçhul olan şeye de havas ismini takarlar." İbnu'lKayyim der ki: "Bu keyfiyeti inkar eden, alay konusu yapan, şekke düşen, ona inanarak değil de bir tecrübe olsun diye başvuran ondan istifâde edemez. Tuhaf olan şudur: Tabîbler, eşyanın tabiatında,    havas    dedikleri    ve    hastalıkların    tedavisinde müessiriydim inandıkları bir şeyin varlığını -bu hasiyetin nasıl müessir olduğunu  izah etmeksizin- akla vurmadan peşinen kabul ettikleri halde, sıra şer'î havass'a gelince iş değişiyor, câhil takımları bunu inkara kalkıyorlar. Üstelik bunu abdest suyu arasında akl-ı selîm'in reddetmiyeceği kesin bir bağ olmasına rağmen yapıyorlar. Nitekim yılan zehirine karşı kullanılan panzehir de böyle; yılanın etinden yapılır. Öfkelenmiş nefislere tavsiye edilen ilaç da böyle: Öfkelinin bedenine eli koymakla öfkesi gider. Şu halde, bu göz değmesinin tesiri de beden üzerine düşen bir ateş parçası gibidir, sanki abdestle bu ateş söndürülmektedir. Ayrıca şiddetle nüfuz eden bu habîs keyfiyetin eseri, bedenin ince yerlerinde zuhur etmesi ve büklümlerin de en ince yerleri teşkil etmesi sebebiyle, büklümlerin yıkanmasıyla o habîs keyfiyetin tesiri iptal edilmiş olur, hele buralar, şeytanî ruhların husûsi mekanlarını teşkil ederse."
İbnu's-Sünnfnin Sa'îd İbnu Hakîm'den rivayetine göre, "Resûlüllah aleyhissalâtu vesselam, kendi gözünden herhangi bir zarar değmesinden korkacak olursa: "Aliahümme bârik fîhi (AHahım onu mübarek kıl)" derdi ve ona zarar vermezdi."
Yine İbnu's-Sünnîve Bezzâr'mEnes radıyallahu anh'dsn yaptıkları bir tahriçte Resûlüllah şöyle buyurmuştur: "Kim bir şey görür, o da hoşuna giderse ve derhal "Mâşaallah lâ kuvvete illâ billah. (Allah istemiş, kuvvet sadece Allah'tandır) derse, (onun nazarı) zarar vermez."
Şu halde bereket duasının tek bir formülü yok, muhtelif şekillerde yapılabilir. En müessiri, me'sur olanı yâni hadîslerde gelenidir. Dilimizde mâşaallah, bârekallah demek yerleşmiştir.
TIBB-I NEBEVİ, HZ. PEYGAMBERİN SÜNNETİNDE TIP, PROF. DR. İBRAHİM CANAN

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.