Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

HİPOKRAT KİMDİR? HAYATI HAKKINDA BİLGİ

Müslüman tabiblerce Bokrat diya anılan bu zat, bütün tababetin en büyük maruf üstadı bilinir. Böyle bir insanın yaşamadığı bile ileri sürülecek derecede hayali efsaneleşmiş ise de, İstanköy'de doğduğu M.Ö. 460-377 yıllan arasında yaşadığı umumiyetle kabul edilmiştir. Eski Tıbbın babası kabul edilir. Bu ilmi hiç yoktan ortaya koymuş değildir. Kendinden önceki dağınık bilgileri felsefî bir usûl çerçevesinde terkib etmiş olması kesindir, dolayısiyle bu ilmin kurucusu vasfına layık görülmüştür. Ellibeş parçadan müteşekkil bir mecmua ona isnad edilir. Bunlar arasındaki farklılıklar bidayetten beri, hepsinin ona nisbetinde şüphe uyandıracak kadar büyük ise de, arkadan gelen Galinos'an bunlan terkib ederek bir sistem ortaya koymasına mâni olmamıştır.
Onun eserlerinde yer alan ahlât-ı erba'a nazariyesi bu tıbbın temel dayanağını teşkil eder.
Ahlât-ı Erba'a'nm ne olduğunu açıklamaya geçmeden önce şunu belirtmede fayda var: Araştıncılar ahlatı-ı erba'a nazariyesini Hipocrafm keşfetmediğini, kendisinden önce yaşamış olan Anaksagor'nn hastalıklan, ahlat-ı erba'a'nın biri olan safra'ya hamlettiğini belirtirler. Dr. Galip Ata, Tıp Tarihi adlı kitabında, bizzat Hipokrafm, Tıbb-ı Atik adlı kitabının baş kısmında, kendinden evvelki tabiblerin keyfiyyât-ı erba'a (hararet, bürûdet, yübûset ve rutubet) nazariyesinde ifrat ettiklerini gösteren deliller serdederek okuyucusunu ahlât-ı erba'a nazariyesine çekmeye çalıştığını belirtir.
Demek oluyor ki, Hipokrat daha Önce feylesoflar arasında mevcut olan fikirleri belli bir terkibe kavuşturmuş olmaktadır.
Hipokrat, tedavide, tabiatın serbest hareket etmeye bırakılmışına dayanan ba'sit bir muamele taraftarıydı.
SIHHAT, ona göre, ahlât-ı erba'a-i asliyenin yani kan ile balgam safra ile sevda'nın gerek keyfiyet, gerek nisbet itibariyle tam bir tevazün (uygunluk) halinde bulunmalanyla ortaya çıkıyordu. Buna tevâzün-ı ahlat (hıltlann uygunluğu) deniyord^ı. Bu tevazün bozulunca hastalık zuhur ediyordu.
Tevazünün bozulması ise, ahlat'tan birinin, kemiyet (miktar) itibariyle diğerlerine tekaddüm etmesinden, yahut evsafının (yani tatlılık, ekşilik, acılık gibi vasıflarının) tega-yyüründen, vücud içerisinde bâzı noktalarda birikmesinden, mevkiini tebdil etmesinden ileri gelebilirdi.
TEDAVİ de, Hipokrafz göre bozulmuş olan bu muvazenenin iadesi ile sağlanırdı.
TIBB-I NEBEVİ, HZ. PEYGAMBERİN SÜNNETİNDE TIP, PROF. DR. İBRAHİM CANAN

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.