Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

HOMO ERECTUS

Evrimcilerin "ilkel insan" olarak göstermeye çalıştıkları Homo erectus, gerçekte kayıp bir insan ırkıdır. Homo erectus ile bizim aramızdaki farklar, sadece ırksal farklılıklardır.Evrimcilerin ortaya attıkları "insanın evrimi" şemasında, Australopithecus türünden sonra temel olarak Homo erectus adıyla sınıflandırılan fosiller gelir. (Bazı evrimcilerin "Homo habilis" adıyla ortaya attıkları sınıflandırma ise son yıllarda giderek Australopithecus türü içine dahil edilmektedir.)
Homo erectus kavramı "dik yürüyen insan" anlamına gelir. Evrimciler bu insanları, "erect" sıfatı ile öncekilerden ayırmak zorunda kalmışlardır. Çünkü eldeki tüm Homo erectus fosilleri, Australopithecus ya da Homo habilis örneğinde görülmediği kadar diktir. Günümüz insanının iskeleti ile Homo erectus iskeleti arasında hiçbir fark yoktur.
Bunun iyi bir göstergesi, Homo erectus sınıfına dahil edilen "Turkana Çocuğu" fosilidir. Bu fosilin sahibinin 12 yaşında bir çocuk olduğu ve büyüdüğü zaman yaklaşık 1.83 boyunda olacağı saptanmıştır. Fosilin dik iskelet yapısı günümüz insanından farksızdır. Amerikalı paleoantropolog Alan Walker, "ortalama bir patolojistin bu fosilin iskeletiyle, bir modern insan iskeletini birbirinden ayırmasının çok güç olduğunu" söyler.54
Evrimcilerin Homo erectus'u "ilkel" saymaktaki yegane dayanakları ise, kafatası hacminin (900-1100 cc.) modern insanın ortalamasından küçüklüğü ve kalın kaş çıkıntılarıdır. Oysa bugün de dünyada Homo erectus'la aynı kafatası ortalamasında pek çok insan yaşamaktadır (örneğin pigmeler) ve bugün de çeşitli ırklarda kaş çıkıntıları vardır (örneğin Avustralya yerlileri Aborijinler'de).
Kafatası hacmi farklılığının zeka ve beceri yönünden hiçbir fark oluşturmadığı ise bilinen bir gerçektir. Zeka, beynin hacmine göre değil, beynin kendi içindeki organizasyonuna göre değişir.55
Nitekim ünlü evrimci Richard Leakey bile Homo erectus'un günümüz insanı ile olan farklılığının ırksal farklılıktan öte bir anlam taşımadığını şöyle ifade eder:
"Herhangi bir kişi farklılıkları farkedebilir: Kafatasının biçimi, yüzün açısı, kaş çıkıntısının kabalığı vs. Ancak bu farklılıklar bugün değişik coğrafyalarda yaşamakta olan insan ırklarının birbirleri arasındaki farklılıklardan daha fazla değildir."56
Kısacası evrimcilerin Homo erectus sınıflamasına dahil ettikleri insanlar, zeka düzeyleri bizden farklı olmayan kayıp bir insan ırkıdır. Bir insan ırkı olan Homo erectus ile "insanın evrimi" senaryosunda kendisinden önce gelen maymunlar (Australopithecus ya da Homo habilis) arasında ise büyük bir uçurum vardır. Yani fosil kayıtlarında beliren ilk insanlar, evrim süreci olmadan, aynı anda ve aniden ortaya çıkmışlardır. Bu ise yaratılmış olmalarının açık bir göstergesidir.

TURKANA ÇOCUĞU
"Uzun boylu ve modern". Richard Leakey, 2.2 milyon yıl yaşındaki bu fosil için bu yorumu yapmıştı.
Çünkü Homo erectus sınıflamasına dahil edilen bu fosil ile günümüz insanı iskeleti arasında gerçekten fark yok gibidir.

GEMİ MÜHENDİSİ HOMO ERECTUS
"Antik denizciler: İlk insanlar sandığımızdan daha akıllıydılar" New Scientist dergisinde yayınlanan 14 Mart 1998 tarihli bu makaleye göre evrimcilerin Homo erectus ismini verdikleri insanlar, günümüzden 700 bin yıl önce gemicilik yapıyorlardı. Gemi yapabilecek bilgi, teknoloji ve kültüre sahip insanların ilkel sayılmaları elbette ki mümkün değildir.

Homo erectus'un fosil bulguları, bu sınıflamanın gerçek bir insan ırkı olduğunu gösteriyor.

MODERN HOMO ERECTUSLAR
Time dergisi Kasım 1996'daki sayısında Java Adası'nda bulunan 20 bin
yıllık Homo erectus insanından bahsediliyordu. Homo erectus insanının günümüzden bu
kadar kısa bir dönem öncesine kadar yaşaması, bunun ayrı
bir "tür" değil, günümüz
insanının bir ırkı olduğunun kanıtıdır.

AVUSTRALYA YERLİLERİ
Avustralya kıtasının günümüzde halen yaşamakta olan yerli
halkı Aborijinler, kafatası özellikleri yönünden Homo erectus
insanına büyük benzerlikler gösterir.

 

KAYBOLMUŞ BIR INSAN IRKI: NEANDERTAL

Evrimciler tarafından "insanın
ilkel atası" olarak gösterilmeye
çalışılan Neandertal adamının, sadece kaybolmuş bir insan ırkı olduğu bugün artık kesin olarak ortaya çıkmıştır.

Neandertaller bundan 100 bin yıl önce Avrupa'da aniden ortaya çıkmış ve yaklaşık 35 bin yıl önce de yine hızlı ve sessiz bir biçimde yok olmuş  -ya da diğer ırklarla karışarak asimile olmuş- insanlardır. Günümüz insanından tek farkları, iskeletlerinin biraz daha güçlü ve kafatası ortalamalarının biraz daha yüksek olmasıdır.
Neandertaller bir insan ırkıdır ve bugün artık bu gerçek hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Evrimciler bu insanları "ilkel bir tür" olarak göstermek için çok çabalamışlar, ama bütün bulgular Neandertal insanının bugün sokakta yürüyen herhangi bir "yapılı" insandan daha farklı olmadığını göstermiştir. Bu konuda önde gelen bir otorite sayılan New Mexico Üniversitesi'nden paleoantropolog Erik Trinkaus şöyle yazar:
"Neandertal kalıntıları ve modern insan kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki, Neandertaller'in anatomisinde, ya da hareket, alet kullanımı, zeka seviyesi veya konuşma kabiliyeti gibi özelliklerinde modern insanlardan aşağı sayılabilecek hiçbir şey yoktur."57
Bu nedenle günümüzde birçok araştırmacı, Neandertal insanını günümüz insanının bir alt türü olarak tanımlayarak "Homo sapiens neandertalensis" demektedir. Bulgular, Neandertaller'in ölülerini gömdüklerini, çeşitli müzik aletleri yaptıklarını
ve aynı dönemde yaşamış Homo sapiens sapienslerle beraber, gelişmiş bir kültürü paylaştıklarını açıkça göstermektedir. Kısacası Neandertaller, sadece zamanla ortadan kaybolmuş "yapılı" bir insan ırkıdır.
Neandertal insanını bugün sokakta görseydik, diğer insanlardan farklı olduğunu düşünmeyecektik.

EVRİMCİLERDEN SAHTE NEANDERTAL MASKELERİ
Evrimciler Neandertal ırkını ilkel mağara adamları olarak göstermek için çok çaba harcadılar. Yandakine benzer hayali çizimler ders kitaplarını süsledi. Ancak bugün evrimciler de Neandertal insanının yüksek bir kültüre sahip olduğunu kabul etmek zorunda kalmışlardır.

NEANDERTAL KAFATASI
Neandertal insanının kafatası günümüz insanından küçük farklılıklarla ayrılıyordu.
Neandertal insanı, günümüzde yaşayan Avustralya yerlileri gibi kalın kaş çıkıntılarına sahiptir.
Neandertaller'in beyin hacmi günümüz insanından yaklaşık 150 cc daha fazlaydı.
Bu bulgu, evrimcilerin "beyin zaman içinde büyümüştür" iddiasını geçersiz kıldı.

NEANDERTAL İSKELETİ
Kemiklerden yola çıkılarak yapılan tahminler, Neandertallerin günümüz insanından bedensel olarak daha güçlü olduğunu  gösteriyor.

NEANDERTAL FLÜTÜ
Neandertal insanına ait kemikten yapılmış 40 bin yıllık flüt.
Bu flüt üzerinde yapılan 
hesaplamalar, deliklerin doğru notalarda ses verecek biçimde açıldığını, yani bunun
son derece ustaca
tasarlanmış bir enstrüman olduğunu göstermiştir.
Üstte Bob Fink adlı
araştırmacının
flütle ilgili hesapları
görülüyor.
Bu gibi bulgular, evrimci propagandanın
aksine, Neandertal
insanlarının ilkel mağara adamları değil, medeni
bir insan ırkı
olduğunu
göstermektedir.

NEANDERTALLER VE ESKİMOLAR
Neandertal insanı ve günümüzdeki insan ırklarıyla yapılan bir karşılaştırma. Soldan birinci ve ikinci olarak Neandertal insanı canlandırılmış. Neandertal, en çok günümüzde soğuk iklimlerde yaşamakta olan eskimolarla benzerlik gösteriyor.

NEANDERTALLERİN
DİKİŞ İĞNESİ
Neandertal insanlarının medeniyetini yansıtan bir diğer fosil bulgusu, üstte resmi görülen dikiş iğnesidir. 26 bin yıllık olduğu hesaplanan bu iğne, Neandertal ırkının
giyim-kuşam kültürüne de
sahip olduğunu göstermektedir
DARWİNİZM'İN SONU, VURAL YAYINCILIK

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.